Publikace

Celkem nalezeno: 139 záznamů
Pech P., Fric Z., Zrzavý J. (2008) Phylogeny, historical biogeography, and evolution of parasitic myrmecophily in the Glaucopsyche-section (Lepidoptera: Lycaenidae). Proceedings ICE 2008, XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July, 2008 2157.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v západních Čechách: Pokus o nejmasovější mark-recapture ve středoevropských dějinách. Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 29.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: pokus o nejmasivnější mark-recapture ve středoevropských dějinách. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 221.
Zimmermann K., Konvička M., Hůla V., Jiskra P., Kopečková M., Novotný D., Vlašánek P., Zapletal M., Fric Z. (2008) Dispersal abilities in marsh fritillary, Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae): A large scale study. Proceedings ICE 2008, XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July, 2008 2160.
Fric Z., Konvička M. (2007) Dispersal kernels of butterflies: power-law functions are invariant to marking frequency. Basic and Applied Ecology 8: 377-386.
Fric Z., Konvička M., Novák J., Beneš J. (2007) Eutrophication of forest floor and declines of the Woodland brown butterfly (Lopinga achine). Fauna Pannonica 2007, Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Kecskemét, Hungary. 29 November – 1 December 2007 Abstracts 28.
Fric Z., Wahlberg N., Pech P., Zrzavý J. (2007) Phylogeny and classification of the Phengaris-Maculinea clade (Lepidoptera: Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts Systematic Entomology 32: 558-567.
Jarab M., Kula E., Fric Z., Hůla V. (2007) Influence of limming in a Harvestmen (Opiliones) of the Krušne hory Mts. Symposium Internationale Entomofaunistic Europae Centralis XX. Cluj, Romania, 26. – 30.5. 2007 8.
Korenko S., Kula E., Fric Z., Hůla V., Michálková V., Jarab M. (2007) Influence of limming in a spiders (Araneae) communities of the Krušne hory Mts. in the Czech Republic. Symposium Internationale Entomofaunistic Europae Centralis XX. Cluj, Romania, 26. – 30.5. 2007 3.
Pech P., Fric Z., Konvička M. (2007) Species-specificity of the Phengaris (Maculinea) – Myrmica host system: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae) Sociobiology 50: 983-1003.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Klímová M. (2007) Reverse relationship between dispersal propensity and local and regional density. Abstracts Book, 5th International Conference on the Biology of Butterflies, 2-7 July 2007, Rome. 152.
Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2006) Host plant defences and voltinism in European butterflies. Ecol. Entomol. 31: 337–344.
Fric Z., Klímová M., Konvička M. (2006) Mechanical design indicates mobility differences among butterfly generations. Evolutionary Ecology Research 8: 1511-1522.
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Fric Z., Hůla V. (2006) Záchranné programy pro denní motýly: novinky z roku 2005 Sborník příspěvků ze semináře ‘Budou žít s námi’?, 3.-4. 11. 2005 (eds. P. Nová, T. Petrusková, J. Uhlíková) 37-46.
Konvička M., Čížek L., Fric Z. (2006) Why is current paradigm failing to stop insect extinctions in Central Europe. Book of Abstracts, 1st European Congress of Conservation Biology, 22-26 August 2006 Eger, Hungary
Konvička M., Fric Z., Beneš J. (2006) Butterfly extinctions in European states: Do socioeconomic conditions matter more than physical geography? Global Ecol. Biogeography 15: 82-92.
Řičánková V., Fric Z., Chlachula J., Šťastná P., Faltynkova A., Zemek F. (2006) Habitat requirements of the long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulatus) in the Southern Altai. Journal of Zoology 270: 1-8.
Řičánková V., Fric Z., Chlachula J., Šťastná P., Faltýnková A., Zemek F. (2006) Habitat requirements of the long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulatus) in the southern Altai. Journal of Zoology 270: 1-8.
DOI: 10.1111/j.1469-7998.2006.00136.x
Cihakova V., Fric Z., Hůla V., Konvička M. (2005) Size and shape variation in a population of E. aurinia - no biomechanical correlates disclosed. Butterfly Conservation 5th International Symposium, Southompton University 8th-10th April 2005. p.49.
Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2005) Does voltinism in temperate insect herbivores depend on defences of their host plant? In: Kühn E., Feldmann R., Thomas J.A. & Settele J. [Eds.]: Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 1: General Concepts and Case Studies. Pensoft, Sofia

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA