Publikace

Celkem nalezeno: 101 záznamů
Havelka J., Zelený J., Sláma K. (1990) Interactions between ecdysteroids in Leuzea carthamoides and entomofauna of an agroecosystem. a 1.
Starý P., Havelka J. (1990) The aphid Macrosiphum albifrons, a new pest of Lupinus species in Czechoslovakia. Ochrana rostlin 26: 53-58.
Zemek R., Havelka J., Hamerský J. (1990) Ochrana rybízu před vlnovníkem rybízovým. Zahrádkář 9: 270.
Havelka J., Zemek R. (1988) The practical use for biological control of the within species variation of the aphidophagous gall midge Aphidoletes aphidimyza (Rondani)(Diptera, Cecidomyiidae). Proc. Symp. Ecology of Aphidophaga, Teresin, Poland, 253-255.
Havelka J., Zemek R. (1988) Intraspecific variability of aphidophagous gall midge Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera, Cecidomyiidae) and its importance for biological control of aphids. 1. Ecological and morphological characteristics of populations. J. Appl. Ent. 105: 280-288.
Havelka J., Zemek R. (1987) Vnitrodruhová variabilita dravé bejlomorky Aphidoletes aphidimyza (Rond.)(Diptera, Cecidomyiidae) a její praktické využití. In: Zbornik referátov zo Sympozia Biologická ochrana rastlín, Nitra, ČSVTS.
Havelka J. (1986) Systematika hmyzu. Cvičení z ochrany rostlin (zemědělská entomologie).(In Czech) Učební texty, VŠZ Praha, 52-100.
Havelka J., Kindlmann P. (1984) Optimal use of the "pest in first" method for controlling Tetranychus urticae Koch (Acarina, Tetranychidae) on glasshouse cucumbers through Phytoseiulus persimilis A.- H. (Acarina, Phytoseiidae). Z. angew. Ent. 98: 254-263.
Havelka J., Růžička Z. (1984) Selection of aphid species by ovipositing females and effects of larval food on the development and fecundity in Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera, Cecidomyiidae). Z. angew. Ent. 98: 432-437.
Havelka J., Skuhravá M. (1984) Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera, Cecidomyiidae, Therodiplosis persicae Kieffer, 1912. Acta ent. bohemoslov. 81: 395-398.
Havelka J. (1983) Metodika využití dravé bejlomorky Aphidoletes aphidimyza (Rondani)(Diptera,Cecidomyiidae).(In Czech) Symp. “Biologické metody ochrany rostlin”, Praha. 106-113.
Havelka J., Kindlmann P. (1983) Optimalizace metody "Pest in first" pro použití roztoče Phytoselius persimilis A.-H. k regulaci populační hustoty svilušky chmelové.(In Czech) IX. Čs. konfer. o ochr. rostlin. 186-188.
Havelka J. (1982) Predatory gall midge Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera, Cecidomyiidae) - method of mass rearing and use for biological control of aphids in the greenhouses.(In Russian) Proc. Symp. IOBC East Palaearctic Regional Section "Methods of Integrated Pest Management", Poznañ, Poland. 89-121.
Havelka J. (1980) Some aspects of photoperiodism of the aphidophagous gallmidge Aphidoletes aphidimyza Rond. Bull. SROP/WPRS 3: 75-82.
Havelka J. (1980) Effect of temperature on the developmental rate of preimaginal stages of Aphidoletes aphidimyza (Diptera, Cecidomyiidae). Ent. exp. appl. 27: 83-90.
Havelka J. (1980) Some aspects of photoperiodism of the aphidophagous gall midge Aphidoletes aphidimyza Rond. Diptera, Cecidomyiidae). (In Russian) Entomol. obozr. 59: 241-248..
Bondarenko N., Havelka J., Kozlova L. (1978) Gall-midge Aphidoletes aphidimyza (Rond.) (Diptera, Cecidomyiidae) – a perspective predator for biological control of aphids on greenhouse crops. (In Russian) Proceedings of Cholodkovsky Memorial Lectures, Nauka, Leningrad. 51-67..
Bondarenko N., Havelka J. (1977) A method of valuation of the impact of predators on the population density of spider mites and aphids. (In Russian) Book: Biological principles of integrated pest management on cotton. Zool.Inst., Leningrad. 50-58..
Bondarenko N., Havelka J. (1977) The use of the predatory gall-midge Aphidoletes aphidimyza (Rond.) for biological control of aphids in large-area greenhouses. (In Russian) Proceedings of the Leningrad Agric. Inst. 321: 3-7..
Bondarenko N., Moiseev E., Havelka J. (1976) Carbophos toxicity for various stages of the predatory gall-midge Aphidoletes aphidimyza (Rond.) (Diptera, Cecidomyiidae).(In Russian) Proceedings of the Leningrad Agric. Inst. 297: 37-41..

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA