Publikace

Celkem nalezeno: 149 záznamů
Růžička V. (2000) První kroky podzemní evoluce pavouků. Vesmír 79: 153-155.
Růžička V. (2000) Spiders in rocky habitats in Central Bohemia. J. Arachnol. 28: 217-222.
Růžička V. (2000) Spiders (Araneae) of two valleys in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Ekológia 3: 235-244.
Růžička V. (2000) Entelecara omissa (Araneae) na Moravě. Sborník Přírodověd. klubu v Uh. Hradišti 5: 214-216.
Růžička V. (2000) Porrhomma myops and Porrhomma egeria in the Czech Republic. Acta Univ. Purkyn., Ústí n. L., stud. biol. 4: 149-150.
Růžička V., Bezděčka P. (2000) Pavouci (Araneae) vátých písků u Bzence. Sborník Přírodověd. klubu v Uh. Hradišti 5: 208-213.
Růžička V., Bryja V. (2000) Females of Walckenaeria-species (Araneae, Linyphiidae) in Czech Republic. Acta Univ. Purkyn., Ústí n. L., stud. biol. 4: 135-147.
Růžička V., Hajer J. (2000) Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé (Boh. bor. occ.). Sborník Okr. muzea v Mostě, řada přírodovědná 22: 13-18.
Růžička V. (1999) The first steps in subterranean evolution of spiders (Araneae) in Central Europe. J. Nat. Hist. 33: 255-265.
Růžička V. (1999) O pojmech "vzácný" a "ohrožený". Ochrana přírody 54: 50-54.
Růžička V. (1999) The freezing scree slopes and their arachnofauna. In: B.M. Moseler and R. Molenda (eds.) Lebensraum Blockhalde, Decheniana-Beihefte 37: 141-147
Růžička V. (1999) Spiders of Doupovské Hory Mts. Acta Univ. Purkyn., Biologica 3: pp. 25-34.
Růžička V. (1999) Spiders (Araneae) of scree slopes in the Moravian Karst. Acta Mus. Morav. Sci. Biol. 84: 205-210.
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V., Holec M. (1998) Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí. Vč. sb. přír. - Práce a studie 6: 107-116.
Růžička V. (1998) Bezobratlí živočichové pseudokrasových terénů. In: Cílek V., Kopecká J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Das Sandsteinphanomen: Klima, Leben und Georelief. Knihovna České speleologické společnosti 32, Zlatý kůň, Praha, pp. 33-36.
Růžička V. (1998) Dosavadní výsledky arachnologického průzkumu pískovcových skalních měst. [Current results of an arachnological survey of some sandstone rocks]. In: Cílek v., Kopecký J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Das Sandsteinphanomen: Klima, Leben und Georelief. Knihovna České speleologické společnosti 32, Zlatý kůň, Praha pp. 113-125.
Růžička V. (1998) Underground ice in scree slopes. Vesmír 77: 397-399.
Růžička V. (1998) Spiders in rocky habitats in central Bohemia. In: Merwe M. van der, Platnick N.I., Sierwald P. (eds.) Abstracts of the XIV. International Congress of Arachnology. Chicago, USA, 29.6.-3.7.98., p. 59.
Růžička V. (1998) Pavouci jihovýchodní Moravy. Sborník Přírodovědného klubu v Uher. Hradišti 3, 23-25.
Růžička V. (1998) The subterranean forms of Lepthyphantes improbulus, Theonoe minutissima and Theridion bellicosum (Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). In: Selden P.A. (ed.) Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology British Arachnological Society, Burnham Beeches, Bucks, pp. 101-105.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA