Publikace

<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 238 záznamů
Krishnan N., Kodrík D. (2012) Endocrine control of oxidative stress in insects In: Farooqui T. and Farooqui A.A. (Eds.), Oxidative Stress in Vertebrates and Invertebrates: Molecular Aspects of Oxidative Stress on Cell Signalling, Wiley-Blackwell, New Jersey, ISBN: 978-1-118-14814-3 p. 261-270.
Lazarević J., Tucić N., Šešlija Jovanović D., Večeřa J., Kodrík D. (2012) The effects of selection for early and late reproduction on metabolite pools in Acanthoscelides obtectus Say. Insect Sci. 19: 303-314.
DOI: 10.1111/j.1744-7917.2011.01457.x
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2012) Protease inhibitors as a possible new factor in agricultural plant protection against microbial and fungal attack. In: Romeis J., Meissle M., Álvarez-Alfageme (Eds), GMOs in Integrated Plant Production, IOBC wprs Bulletin 73: 61-67.
Večeřa J., Krishnan N., Mithöfer A., Vogele H., Kodrík D. (2012) Adipokinetic hormone-induced antioxidant response in Spodoptera littoralis Comp. Biochem. Physiol. C 155: 389-395.
DOI: 10.1016/j.cbpc.2011.10.009
Zemanová M., Večeřa J., Fencková M., Doležal T., Kodrík D. (2012) Genové manipulace – nástroj pro stadium hormonální regulace antioxidačních mechanismů u octomilky obecné Drosophila melanogaster. In: Abstracts from 88. Fyziologické dny, 7-9. únor, 2012, Hradec Králové, p. 79.
Zemanová M., Večeřa J., Fencková M., Kodrík D. (2012) Oxidative stress in Drosophila melanogaster and a role of adipokinetic hormone in its solution. 26th Conference of European Comparative Endocrinologists, Zurich, Switzerland, August 21 - 25, Abstract No. P 14-2 p. 127.
Hněvsová V., Kodrík D., Weyda F. (2011) Contribution to the biochemical characterization of the silk and structure characterization of the cocoons of the horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae). Eur. J. Entomol. 108: 711-715.
Kludkiewicz B., Vinokurov K., Taranushenko Y., Kodrík D., Sehnal F. (2011) Příprava rekombinantního inhibitoru proteáz NcPIb. In: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. N.S. Kiran, B. Brzobohatý (Eds.), Mendelova univerzita v Brně (ISBN 978-80-7157-044-8), str. 21-24
Kodrík D. (2011) Stress and its hormonal control in insects In: 87th Physiological Days (Conference of Czech and Slovak Physiological Society, Bratislava, Slovakia, February 9 - 11), Eds. Jagla F. and Pecháňová O., ISBN: 978-80-969544-8-3 p. 52-53.
Kodrík D. (2011) Role of adipokinec peptides in control of insect anti-stress reactions Biologically Active Peptides XII, Praha, April 27 - 29, W 13.
Kodrík D. (2011) Stress and its hormonal control in insects (published abstract) Physiol. Res. 60: 31.
Kodrík D. (2011) Role of adipokinetic peptides in control of insect anti-stress reactions In: Collection Symposium Series - Biologically Active Peptides XII., Ed. Slaninová J., Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic, ISBN: 978-80-86241-44-9, Vol. 13: p. 67-69.
Kodrík D., Vinokurov K., Tomčala A., Socha R. (2011) Control of insect digestion: Are adipokinetic hormones involved? In: VIIth International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological, Biotechnological and Environmental Aspects (Bialka Tatrzanska, Poland, September 18-23) Abstract Book, Eds. D. Konopinska and M. Kuczer, ISBN: 978-83-60043-16-5, O-34 p. 46.
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Habuštová O., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2011) Inhibitor proteáz z hedvábí zavíječe voskového ovlivňuje odolnost brambor proti patogenům. In: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin .N.S. Kiran, B. Brzobohatý (Eds.), Mendelova univerzita v Brně (ISBN 978-80-7157-044-8), str. 16-18
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2011) Protease inhibitors as a possible new factor in agricultural plant protection against microbial and fungal attack. 5th Ecological Impact of Genetically Modified Organisms IOBC-WPRS Meeting, České Budějovice, Czech Republic, June 22 – 25, P.5 p. 51.
Štefková K., Moravcová M., Davídková M., Doležal P., Kodrík D. (2011) Feeding and energetic metabolism in the spruce bark beetle (Ips typographus) - active, diapausing and post-diapausing beetles Freiburger Forstliche Zeitung 89(2011) 141-145, ISSN 1436-1566..
Tomčala A., Kindl J., Schneedorferová I., Kodrík D., Valterová I. (2011) LC/MS and GC FID techniques employed in the analyses of lipids involved in insect metabolic and adaptation processes In: VIIth International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological, Biotechnological and Environmental Aspects (Bialka Tatrzanska, Poland, September 18-23) Abstract Book, Eds. D. Konopinska and M. Kuczer, ISBN: 978-83-60043-16-5, P-5 p. 65.
Večeřa J., Krishnan N., Fencková M., Kodrík D., Mithöfer A. (2011) Role of neuropeptides from AKH/RPCH family in oxidative stress: AKH-induced antioxidative response in insect. Sixth International Symposium on Molecular Insect Science, Amsterdam, The Netherlands, October 2-5, P 3.21
Velki M., Kodrík D., Večeřa J., Hackenberger B., Socha R. (2011) Oxidative stress elicited by insecticides: a role for the adipokinetic hormone. Gen. Comp. Endorinol. 172: 77-84.
DOI: 10.1016/j.ygcen.2010.12.009
Bártů I., Tomčala A., Kodrík D., Socha R. (2010) Spectrum of diacylglycerols and fatty acids mobilized by adipokinetic hormones. 25th Conference of European Comparative Endocrinologists, Pécs, Hungary, August 31 - September 4, Abstract No. O09-11, p. 81
<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA