Publikace

Celkem nalezeno: 139 záznamů
Bakowski M., Filipiak A., Fric Z. (2010) Foraging behaviour and nectar use in adult Large Copper Butterflies, Lycaena dispar (Lepidoptera: Lycaenidae). Entomologica Fennica 21: 49-57.
Fric Z., Hůla V., Klímová M., Zimmermann K., Konvička M. (2010) Dispersal of four fritillary butterflies within identical landscape. Ecological Research 25: 543-552.
Fric Z., Kudrna O., Pech P., Wiemers M., Zrzavý J. (2010) Comment on the proposed precedence of Maculinea van Eecke, 1915 over Phengaris Doherty, 1891 (Lepidoptera, LYCAENIDAE) (Case 3508; see BZN 67: 129–132) Bulletin of Zoological Nomenclature 67: 315-319.
Čížek L., Beneš J., Konvička M., Fric Z. (2009) Zpráva o stavu země: Odhmyzeno Jak se daří nejpočetnější skupině obyvatel České republiky? Vesmír 88: 386-391.
Dvořák L., Belicek J., Fric Z. (2009) Observations of overwintering nymphalid butterflies in underground shelters in SW and W Bohemia (Czech Republic) (Lepidoptera: Nymphalidae: Nymphalini) Journal of Research on the Lepidoptera 41: 45-52.
Dvořák L., Fric Z. (2009) Okáč černohnědý – Erebia ligea (Linnaeus, 1758) v Karlovarském kraji. Arnika 2009: 20-22.
Fric Z. (2009) Book review: Gay T., Kehimkar I.D. & Punetha J.: Butterflies of India. European Journal of Entomology 106: 404.
Klímová M., Fric Z. (2009) Vliv izolace a "homogenizace" krajiny na disperzalitu motýlů. Bryja J, Řehák Z & Zukal J. (Eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno. 97-98.
Niedobová J., Hůla V., Fric Z. (2009) Paseno versus nepaseno – případová studie Macošská stráň, In: Veselý P. & Skládanka J. (eds): Management travních porostů krasových oblastí. Sborník mezinárodní konference 16. 9 – 18. 9. 2009. MZLU v Brně, Brno 12.
Zapletal M., Beneš J., Fric Z., Konvička M. (2009) Ostrinia palustralis in the Czech Republic - even Microlepidoptera respond to warming climate. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 244.
Zimmermann K., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Slámová I., Blažková P., Čiháková V., Bartoš M., Konvička M. (2009) Sedmiletý monitoring hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)v Bochovském systému In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologickékolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 20-21.
Zimmermann K., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletel M., Slámová I., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P., Konvička M. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 225.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Cihakova V. (2009) Demography of a large and common butterfly: Argynnis aglaja (Lepidoptera, Nymphalidae) studied by mark-recapture Polish J. Ecol. 57: 715-727.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: Osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J. (Eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno. 225.
Fric Z. (2008) Book review: Miller J.C., Janzen D.H. & Hallwachs W.: 100 Butterflies and moths: Portraits from the tropical forests of Costa Rica. European Journal of Entomology 105: 642.
Fric Z., Hůla V., Zapletal M., Konvička M. (2008) Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis), zajímavý druh vlhkých luk a ruderálů západních Čech [Ostrinia palustralis, an interesting species of wet meadows in Western Bohemia]. Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 307-314.
Fric Z., Pech P. (2008) Myrmekofilie, modrásci, fylogeneze, taxonomie. aštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 7.
Klímová M., Fric Z. (2008) Effects of isolation and landscape fragmentation on dispersal abilities of butterflies. Proceedings ICE 2008, XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July, 2008 2179.
Konvička M., Dvořák L., Hanč Z., Pavličko A., Fric Z. (2008) The Baton blue (Pseudophilotes baton) (Lepidoptera: Lycaenidae) in south-western Bohemia: iron curtain, military ranges and endangered butterfly. Silva Gabreta 14: 187-198.
Konvička M., Novák J., Beneš J., Fric Z., Bradley J., Keil P., Hrček J., Chobot K., Marhoul P. (2008) The last population of the Woodland Brown butterfly (Lopinga achine) in the Czech Republic: habitat use, demography and site management J. Insect Conserv. 12: 549–561.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA