Publikace

Celkem nalezeno: 101 záznamů
Košťál V., Havelka J. (2000) Diapausing larvae of the midge Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) survive at subzero temperatures in a supercooled state but tolerate freezing if inoculated by external ice. Eur. J. Entomol. 97: 433-436.
Křivan V., Havelka J. (2000) Leslie model for predatory gall-midge population. Ecol. Model. 126: 73-77.
Havelka J., Zemek R. (1999) Life table parameters and oviposition dynamics of various populations of the predacious gall-midge Aphidoletes aphidimyza. Ent. exp. appl. 91: 481-484.
Havelka J., Zemek R., Křivan V. (1998) Population quality parameters of Aphidoletes aphidimyza (Rond.) as a base for its mass production and use. In: Brunnhofer V., Soldán T. (eds.) Book of Abstracts, VIth European Congress of Entomology, August 23-29, 1998, České Budějovice, Czech Republic. Abstract p. 611.
Růžička Z., Havelka J. (1998) Effects of oviposition-deterring pheromone and allomones on Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae). Eur. J. Entomol. 95: 211-216.
Spitzer K., Jaroš J., Havelka J., Lepš J. (1997) Effect of small-scale disturbance on butterfly communities of an Indochinese montane rainforest. Biol. Conserv. 80: 9-15.
Zelený J., Havelka J., Sláma K. (1997) Hormonally mediated insect-plant relationships: Arthropod populations associated with ecdysteroid-containing plant, Leuzea carthamoides (Asteraceae). Eur. J. Entomol. 94: 183-198.
Havelka J. (1996) Storage of entomophagous insects: methods and use (a review). Proc. Symp. IOBC EPRS & WPRS, Ecological problems of plant protection and contemporary agriculture, Bratislava,Slovakia. 55-57.
Havelka J., Zelený J., Sláma K. (1995) Vliv ekdysteroidů rostliny Leuzea carthamoides DC. na složení její entomofauny v polní kultuře. (In Czech) Proc. Symp. CADISO, sekce A, No. II (1995). Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Praha. 102-103.
Havelka J., Zelený J., Sláma K. (1994) Interactions between ecdysteroids in Leuzea carthamoides and entomofauna of an agroecosystem. Proc. Symp, XIth Ecdysone Workshop, 29th June - 2nd July 1994, České Budějovice. 66..
Kocourek F., Havelka J., Beránková J., Jarošík V. (1994) Effect of temperature on development rate and intrinsic rate of increase of Aphis gossypii reared on greenhouse cucumbers. Ent. exp. appl. 71: 59-64.
Ceryngier P., Kindlmann P., Havelka J., Dostálková I., Brunnhofer V., Hodek I. (1992) Effect of food, parasitization, photoperiod and temperature on gonads and sexual activity of males of Coccinella septempunctata (Coleoptera, Coccinellidae) in autumn. Acta ent. bohemoslov. 89: 97-106.
Havelka J., Bártová P. (1992) Pesticide toxicity upon the aphidophagous gall-midge Aphidoletes aphidimyza (Diptera, Cecidomyiidae): a review. Acta ent. bohemoslov. 89: 395-402.
Jaroš J., Spitzer K., Havelka J., Park K. (1992) Synecological and biogeographical outlines of Lepidoptera communities in North Korea. Insecta Koreana 9: 78-104.
Němec V., Havelka J., Šula J. (1992) Enzymatic activities in the saliva of larvae of the gall midge Aphidoletes aphidimyza (Diptera, Cecidomyiidae). Acta ent. bohemoslov. 89: 263-267.
Havelka J. (1991) Dravé bejlomorky: ochrana skleníkových kultur před mšicemi. Kniha: Hrdý I. a kol.: Biopesticidy v zeměìdělství. MZ ČR, Praha. 75-83..
Havelka J., Bártová P. (1991) Toxicities of greenhouse pesticides to the 3rd instar larvae of aphidophagous gall midge Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera, Cecidomyiidae). Ochrana rostlin, 27: 293-300.
Havelka J., Syrovátka O. (1991) Stimulatory effect of the honeydew of several aphid species on the females of gall midge Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Dipt., Cecidomyiidae): electroantennograph studies. J. Appl. Ent. 112: 341-344.
Havelka J., Zacharda M. (1991) Biotypy makroorganismů, standardizace biologických antagonistů škůdců, použití rezistentních predátorů. Kniha: Hrdý I. a kol.: Biopesticidy v zemědělství. MZ ČR, Praha. 97-101..
Starý P., Havelka J. (1991) Macrosiphum albifrons Essig. an invasive lupin aphid and its natural enemy complex in Czechoslovakia (Homoptera, Aphididae). Acta ent. bohemoslov. 88: 111-120.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA