Publikace

Celkem nalezeno: 149 záznamů
Buchar J., Růžička V. (2003) Představujeme katalog pavouků České republiky. [We introduce the catalogue of spiders of the Czech Republic.] Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13. 14. února 2003. p. 55.
Gude M., Dietrich S., Mäusbacher R., Hauck C., Molenda R., Růžička V., Zacharda M. (2003) Probable occurrence of sporadic permafrost in non-alpine scree slopes in central Europe. Proceedings of the 8th International Conference on Permafrost. Zürich. 331-336.
Růžička V. (2003) Pavouci Krkonoš. [Spiders of Krkonoše Mountains.] Krkonoše - Jizerské hory 36: 22-23.
Růžička V. (2003) Kamenité sutě. Šumava - příroda, historie, život. Baset, Praha. 181-183.
Růžička V., Hajer J. (2003) Pavouci (Araneae) mokřadů u Krásného lesa (Krušné hory). Spiders of wetlands near Krásný Les (Krušné Hory Mts.). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 25: 33-36.
Sehnal F., Habuštová O., Spitzer L., Hussein H. M., Růžička V. (2003) A biannual study on the environmental impact of Bt-maize. Ecological Impact of the Genetically Modified Organisms. Praha (Czech Republic), Nov. 26-29, 2003. Abstracts, p. 46.
Spitzer L., Růžička V., Hussein H. M., Habuštová O., Sehnal F. (2003) Společenstva střevíků (Coleoptera:Carabidae) a pavouků (Arachnida) na polích s geneticky modifikovanou a kontrolní kukuřicí (Communities of carabid beetles and spiders on fields of a Bt and control maize). XVI. Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra (Slovak Republic), Sept. 16-17, 2003. Abstracts, p. 221.
Spitzer L., Růžička V., Hussein H. M., Habuštová O., Sehnal F. (2003) Expression of Bacillus thuringiensis toxin in maize does not affect epigeic communities of carabid beetles and spiders. Ecological Impact of the Genetically Modified Organisms. Praha (Czech Republic), November 26-29, Abstract 48.
Buchar J., Růžička V. (2002) Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha. 351 pp..
Hajer J., Růžička V., Střížek P. (2002) Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Mountains? Acta Univ. Purkynianae, Biologica 6: 55-59.
Kůrka V., Růžička V. (2002) Sedmdesát let Jana Buchara. Živa 50: XXXVII.
Růžička V. (2002) Communities of spiders (Arachnida) in the wet meadows. Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds) Freshwater wetlands and their sustainable future. UNESCO, Paris. 373-381.
Růžička V. (2002) Spiders on sandstone rocks in České Švýcarsko National Park. Kopřivová L. (ed.) Abstract book of Int. Conf. Sandstone landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. Institute of Botany, Praha. 28.
Růžička V. (2002) Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Křivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 321-328.
Růžička V., Hajer J. (2002) Pavouci rašeliniště „U jezera" v Krušných horách. Spiders of the peat bog "U Jezera" in Krušné Hory Mts. (North Bohemia). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 24: 5-10.
Růžička V., Thaler K. (2002) Spiders (Araneae) from deep screes in the Northern Alps (Tyrol, Austria). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 89: 137-141.
Hajer J., Růžička V. (2001) Pavouci (Araneida). In: Šutera V., Kuncová J., Vysoký V. (eds.) Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. AOS Publishing, Ústí n/Labem, pp. 89-90
Růžička V. (2001) The female of Anyphaena furva Miller (Araneae: Anyphaenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 46-48.
Růžička V. (2001) Araneae In Juberthie C., Decu V. (eds) Encyclopaedia Biospeologica. 1414.
Růžička V., Novák J. (2001) Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují. Vč. sb. přír. - Práce a studie 8: 255-258.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA