Publikace

Celkem nalezeno: 74 záznamů
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2009) Černouhelné haldy jako poslední šance pro motýly Kladenska a jejich rekultivace. Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 92.
Konvička O., Spitzer L. (2009) Příspěvek k faunistice tesaříka Pogonocherus ovatus (Coleoptera: Cerambycidae) na Valašsku (Západní Karpaty, Česká republika). Acta Mus. Beskid. 1: 103-107.
Spitzer L., Beneš J., Dandova J., Jaskova V., Konvička M. (2009) The Large Blue butterfly, Phengaris [Maculinea] arion, as a conservation umbrella on a landscape scale: the case of the Czech Carpathians. Ecological Indicators 9: 1056-1053.
Spitzer L., Beneš J., Konvička M. (2009) Oviposition of the Niobe fritillary (Argynnis niobe (LINNAEUS, 1758)) at submountain conditions in the Czech Carpathians (Lepidoptera, Nymphalidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 30: 165-168.
Spitzer L., Hřibová H. (2009) Nález tesaříka Rhamnusium bicolor (Coleoptera: Cerambycidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Acta Mus. Beskid. 1: 123-124.
Spitzer L., Konvička O., Beneš J., Popelářová M., Konvička M. (2009) A failure of conservation payments: agrienvironmental and afforestation subsidies jointly destroying the biodiversity of Carpathian grasslands. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 109.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Karešová P., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Spitzer L., Tuf I., Tufová J., Konvička M. (2009) Technické rekultivace vápencových lomů v CHKO Český kras: léčíme jizvy krajiny, nebo ničíme její naději? Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 201.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I. (2009) Technical reclamations vs. spontaneous succession in limestone quarries: Are we curing landscape scarses or burying its chance? 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 113-114.
Zapletal M., Spitzer L. (2009) Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Klapalekiana 45: 225-227.
Habuštová O., Hussein H. M., Doležal P., Spitzer L., Růžička V., Sehnal F. (2008) Lack of effect of Bt-corn on the non-target arthropods. ICE 2008 XXIII International Congress of Entomology 6-12 July, 2008: International Convention Centre, Durban. Abstracts CD No: 2056.
Spitzer L., Beneš J. (2008) Intenzívní mapování motýlů (Lepidoptera) na území CHKO Beskydy v období 2006-2007. aštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 34.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation 141: 827-837.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Dopady změn lesního a vliv oborového chovu zvěře na epigeické členovce. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 187.
Spitzer L., Konvička O., Popelářová M. (2008) Agroenvironmentální dotace a hmyz: pomocná ruka, nebo hrobníkova lopata? Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 87.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Spitzer L., Tuf I., Tufová J., Konvička M. (2008) Technické rekultivace vápencových lomů v CHKO Český kras: léčíme jizvy krajiny, nebo ničíme její novou šanci? Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 91.
Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2008) Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies. Community Ecology 9: 177-184.
Tropek R., Spitzer L., Konvička M., Beneš J. (2008) Effects of traditional coppicing and game keeping in European lowland forests on epigeic spiders. 24th European Congress of Arachnology. 25.-29. August 2008 in Bern, Switzerland 139.
Habuštová O., Doležal P., Hussein H. M., Spitzer L., Turanli F., Růžička V., Sehnal F. (2007) Lack of effect of maize expressing bacterial toxin Cry1Ab on the composition of insect communities. 3rd EIGMO Meeting; Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO), 23-25 May 2007, Warsaw, Poland. pp.40.
Habuštová O., Doležal P., Hussein H. M., Spitzer L., Turanli F., Růžička V., Sehnal F. (2007) Assessment of the impact of Cry1Ab expression on insects dwelling on the maize plants. Entomological Research; Supplement 1. International Congress of Insect Biotechnology and Industry; Daegu, Republic Of Korea 19-24. August 2007. 37: A50-A51.
Spitzer L. (2007) Recent distribution of Rattle Grasshopper (Psophus stridulus, L.)(Caelifera: Acrididae) in Wallachia region (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 56: 53-58.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA