Publikace

Celkem nalezeno: 107 záznamů
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Tušer M., Frouzová J., Ricard D., Mrkvička T., Sajdlová Z., Vejřík L., Šmejkal M., Borovec J., Matěna J., Boukal D., Kubečka J. (2013) Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů [What do the fish say about the quality of aquatic ecosystems]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 51–56.
Boukal D., Kubečka J. (2013) Populační dynamika ryb [Fish population dynamics]. In: T. Randák, ed. Rybářství ve volných vodách. [Fisheries in Open Waters]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodnany (in Czech) 84-101.
Boukal D., Kubečka J. (2013) Populační dynamika ryb [Fish population dynamics]. In: Randák, T. (ed) Rybářství ve volných vodách. JU, FROV, Vodňany, ISBN 978–80–87437–49–0:pp. 84–101.
Ditrich T., Sroka P., Papáček M., Šalandová P., Paulová L., Pilařová S., Placková Š., Boukal D. (2013) Vodní hmyz porušuje pravidlo vývojové izomorfie. 4. konference České společnosti pro ekologii, Program a sborník abstraktů
Heino M., Baulier L., Boukal D., Ernande B., Johnston F., Mollet F., Pardoe H., Therkildsen N., Uusi-Heikkila S., Vainikka A., Arlinghaus R., Dankel D., Dunlop E., Eikeset A., Enberg K., Engelhard G., Jorgensen C., Laugen A., Matsumura S., Nusslé S. (2013) Can fisheries-induced evolution shift reference points for fisheries management? ICES Journal of Marine Science 70: 707-721.
DOI: 10.1093/icesjms/fst077
Klečka J., Boukal D. (2013) Foraging and vulnerability traits modify predator-prey body mass allometry: freshwater macroinvertebrates as a case study. Journal of Animal Ecology 82: 1031-1041.
DOI: 10.1111/1365-2656.12078
Kubečka J., Boukal D., Hladík M. (2013) Rybářské hospodaření na mimopstruhových revírech [Fisheries management of non-salmonid waters]. In: T. Randák, ed. Rybářství ve volných vodách. [Fisheries in Open Waters]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodnany (in Czech) 172-179.
Kubečka J., Boukal D., Hladík M. (2013) Rybářské hospodaření na mimopstruhových revírech [Fishery management in non-salmonid fishing grounds]. In: Randák, T. (ed) Rybářství ve volných vodách. JU, FROV, Vodňany, ISBN 978–80–87437–49–0:pp. 172–179.
Vašek M., Prchalová M., Peterka J., Ketelaars H., Wagenvoort A., Čech M., Draštík V., Říha M., Jůza T., Kratochvíl M., Mrkvička T., Blabolil P., Boukal D., Duras J., Kubečka J. (2013) The utility of predatory fish in biomanipulation of deep reservoirs. Ecological Engineering 52: 104–111..
Boukal D., Fikáček M., Hájek J., Konvička O., Křivan V., Sejkora R., Skalický S., Straka M., Sychra J., Trávníček D. (2012) Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana 48: 1-21 (in Czech, English).
Boukal D., Jankovský M., Kubečka J., Heino M. (2012) Stock-catch analysis of carp recreational fisheries in Czech reservoirs: insights into fish survival, water body productivity and impact of extreme events Fisheries Research 119: 23-32.
DOI: 10.1016/j.fishres.2011.12.003
Boukal D., Jankovský M., Kubečka J., Heino M. (2012) Stock-catch analysis of carp recreational fisheries in Czech reservoirs: Insights into fish survival, water body productivity and impact of extreme events. Fisheries Research 119–120: 23–32..
Enberg K., Jorgensen C., Dunlop E., Varpe O., Boukal D., Baulier L., Eliassen S., Heino M. (2012) Fishing-induced evolution of growth: concepts, mechanisms, and the empirical evidence Marine Ecology - An Evolutionary Perspective 33: 1-25.
DOI: 10.1111/j.1439-0485.2011.00460.x
Klečka J., Boukal D. (2012) Who eats whom in a pool? A comparative study of prey selectivity by predatory aquatic insects PLoS ONE 7: e37741.
DOI: 10.1371/journal.pone.0037741
Straka M., Komzák P., Boukal D., Trávníček D. (2012) Minute moss beetles and riffle beetles (Coleoptera: Hydraenidae, Elmidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 96: 667-689.
Jankovský M., Boukal D., Kubečka J., Pivnička K. (2011) Tracing possible drivers of synchronously fluctuating species catches in individual logbook data. Fisheries Management and Ecology 18: 297-306.
Jankovský M., Boukal D., Pivnička K., Kubečka J. (2011) Tracing possible drivers of synchronously fluctuating species catches in individual logbook data. Fisheries Management and Ecology 18: 297-306..
Jeřábková L., Boukal D. (2011) Živolovné pasti. Účinná metoda průzkumu čolků a vodních brouků [Live traps – an effective method for studying amphibians and water beetles] Ochrana přírody 5: 23-25.
Klečka J., Boukal D. (2011) Lazy ecologist's guide to water beetle diversity: Which sampling methods are the best? Ecological Indicators 11: 500-508.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2010.07.005
Boukal D., De Roos A., Persson L., Heino M. (2010) On the interplay of environmental changes and fishing pressure in exploited fish stocks ICES CM 2010/M:15, ICES Annual Science Conference working paper, 11 pp

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA