Publikace

Celkem nalezeno: 33 záznamů
Bartoňová A., Beneš J., Fric Z., Chobot K., Konvička M. (2016) How universal are reserve design rules? A test using butterflies and their life history traits. Ecography 39: 456-464.
DOI: 10.1111/ecog.01642
Korb S. K., Bolshakov L. V., Faltýnek Fric Z., Bartoňová A. (2016) Cluster biodiversity as a multidimensional structure evolution strategy: checkerspot butterflies of the group Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae). Systematic Entomology 41: 441-457.
Korb S. K., Faltýnek Fric Z., Bartoňová A. (2016) Phylogeography of Koramius charltonius (Gray, 1853) (Lepidoptera: Papilionidae): a case of too many poorly circumscribed subspecies. Nota Lepidopterologica 39: 169-191.
DOI: 10.3897/nl.39.7682
Korb S. K., Faltýnek Fric Z., Bartoňová A. (2016) On the status and position of Tian-Shanian populations of Paralasa cf. kusnezovi (Avinoff, 1910) (Lepidoptera: Satyridae). Russian Entomological Journal 25: 75-78.
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Faltýnek Fric Z., Micevski N., Kati V., Konvička M. (2016) Life history traits reflect changes in mediterranean butterfly communities due to forest encroachment. PLoS ONE 11: e0152026.
Bartoňová A., Fric Z., Sucháček P., Kolář V., Marešová J., Šlancarová J., Zapletal M., Šašić M., Konvička M. (2015) Proterebia afra – Relic of the glacial steppe in the Balkans? In: Programme from XIXth European Congress of Lepidopterology, September 24-October 2, 2015, Senckenberg, Museum of Zoology Dresden, p. 83 – oral presentations.
Korb S., Fric Z., Bartoňová A. (2015) On the status of Aricia cf. scythissa (Nekrutenko, 1985) (Lepidoptera: Lycaenidae) based on molecular investigations. Euroasian Entomological Journal 14: 237-240. (in Russian).
Bartoňová A., Beneš J., Konvička M. (2014) Generalist-specialist continuum and life history traits of Central European butterflies (Lepidoptera) – are we missing a part of the picture? European Journal of Entomology 111: 543-553.
DOI: 10.14411/eje.2014.060
Bartoňová A., Konvička M., Beneš J., Oušková V. (2013) Vztahy mezi funkčními vlastnostmi českých denních motýlů a jejich využití. In: Schlaghamerský J. (Ed) Ekologie 2013 – 4. konference České společnosti pro ekologii, Sborník abstraktů, Brno, 18. –20. 10. 2013. přednáška.
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Micevski N., Kati V., Beshkov S., Konvička M. (2013) Land Use Abandonment in Eastern Mediterranean – effects on butterfly communities. In: IALE European Congress 2013: Changing Mediterranean Landscapes. Book of abstracts. Manchester, United Kingdom. poster.
Bartoňová A., Konvička M., Beneš J. (2012) EU-protected butterflies Phengaris nausithous and Phengaris teleius: situation in the Czech Republic. Wallis DeVries M., Wynhoff I., Van Swaay C. (Eds.): Future of Butterflies In Europe III. Book of abstracts. 29-31 March 2012. Wageningen, Netherlands: poster
Bartoňová A., Vlašánek P., Konvička M., Marec F. (2012) Ekologie a určení pohlaví larválních stádií jasoně dymnivkového. In: Bryja J., Albrechtová J., Tkadlec E. (Eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: poster
Bartoňová A., Vlašánek P., Konvička M., Marec F. (2012) Microhabitat Selection and Sex Determination in Parnassius Mnemosyne larvae. In: Wallis DeVries M., Wynhoff I., Van Swaay C. (Eds.): Future of Butterflies In Europe III. Book of abstracts. 29-31 March 2012. Wageningen, Netherlands: poster

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA