Publikace

Celkem nalezeno: 74 záznamů
Spitzer L., Beneš J. (2011) Nálezy pernatěnky čistcové (Alucita desmodactyla, Lepidoptera: Alucitidae) na Moravě (Česká republika) Acta Mus. Beskid. 3: 186-188.
Spitzer L., Beneš J. (2011) Síťové mapování motýlů v CHKO Beskydy 2006-2009 In: Sborník abstraktů z konference from Zoologické dny Brno 2011, únor 17-18, 2011, Brno, pp. 208-209. (poster)
Spitzer L., Beneš J., Konvička M. (2011) Valašská krajina a modrásek černoskvrnný Živa 59: 176-179.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š., Baňař P., Spitzer L., Konvička M. (2011) Rekultivace černouhelných hald - drahá likvidace ochranářsky cenných stanovišť. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 234.
Tropek R., Spitzer L. (2011) The butterfly community of the Mendong Buo area. In: Safián S. (ed.) Abstracts of the Workshop on Lepidoptera Research in the Afrotropical region. Hans Cottage and Kakum NP, Ghana 25.
Falkenauerová A., Tropek R., Janda M., Spitzer L., Janeček Š. (2010) Pylové analýzy jako metoda studia polinačních vztahů: Příkladová studie úlohy drvodělek (Apoidea: Xylocopini) v afromontánních polinačních systémech Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov 17.-19.6.2010. 6.
Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L., Tropek R. (2010) Třepotání strdimilů starého světa: příležitostné chování nebo evoluční trend? Bryja J., Zasadil P. (eds.) Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 99-100.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2010) Technical reclamations of post-mining sites as squandering of diurnal butterflies and moths. International Conference in Landscape Ecology, Brno/Prague, Czech republic, 3-6th September, 2010. Book of abstracts. 138.
Sehnal F., Svobodová Z., Habuštová O., Spitzer L., Hussein H. M., Půža V., Holec M. (2010) Impact of GM maize MON 88017 on the non-target invertebrates. Plant Breeding and Biotechnology in the Great Pannonian Region: Experiences with GMP Field Trials and Combating Climate Change Challenges with Green Biotechnology. 4 – 7 July 2010, Cluj-Napoca, Romania.
Slámová I., Spitzer L., Konvička M. (2010) Kde u nás prežívá okácklubenkový? Význam stanovištnímozaiky pro ustupujícího motýla. Živa 2010: 32-34.
Spitzer L., Beneš J. (2010) Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika) Acta Carp. Occ. 1: 19-39.
Spitzer L., Beneš J., Vrba P., Zlatník M. (2010) Three observation of interspecific mating attempts by males of the Meadow Brown (Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)) in the wild (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae, Heliconiinae) Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 31: 166-168.
Spitzer L., Konvička O. (2010) Rozšíření střevlíka Carabus variolosus Fabr. (Coleoptera: Carabidae) na Valašsku (okres Vsetín, České republika) s poznámkami k jeho biologii Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 59-70.
Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I., Nedvěd O. (2010) Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) [Overwintering communities of arthropods on white fir in the Moravian Wallachia region (West Carpathians, Czech Republic)] Acta Mus. Beskid. 59: 217-232.
Svobodová Z., Habuštová O., Hussein H. M., Spitzer L., Půža V., Sehnal F., Holec M. (2010) Arthropod communities in the maize field: comparison of transgenic MON 88017 with near-isogenic and non-transgenic maize. International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modifications, 16-20 August 2010, Prague, Czech Republic. Abstract 28.
Svobodová Z., Habuštová O., Hussein H. M., Spitzer L., Sehnal F. (2010) Lack of Impact of Maize expressing Cry3Bb1 Toxin on the Non-target Organisms. 4th Workshop on Post Market Environmental Monitoring of Genetically Modified Plants: Challenges for PMEM – multiple/stacked events and long term effects, 3-4 May 2010, Quedlinburg, Germany. Abstract 8.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Tuf I., Hejda M., Konvička M. (2010) Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139-147.
DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01746.x

Dokumenty ke stažení:
Editor's Choice - The efficacy of ecological restoration (pdf)
Vicherek P., Spitzer L., Beneš J. (2010) Nález hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) na severní Moravě (Česká republika) Acta Mus. Beskid. 2: 197-198.
Habuštová O., Hussein H. M., Doležal P., Spitzer L., Růžička V. (2009) RESULTS OF A FOUR-YEAR STUDY OF THE IMPACT OF BT MAIZE Sehnal F., Drobník J. (eds.) White Book: Genetically Modified Crops. Biology Centre of Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice 60.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2009) Černouhelné haldy jako poslední šance pro motýly Kladenska a jejich rekultivace. In: Kulfan J., Dvořáčková K. (eds.) IV. Lepidopterologické kolokvium. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 29.1.2009. Program a zborník abstraktov. 12.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA