Publikace

Celkem nalezeno: 40 záznamů
Dvořáček J., Sehadová H., Weyda F., Tomčala A., Hejníková M., Kodrík D. (2020) First comprehensive study of a giant among the insects, Titanus giganteus: basic facts from its biochemistry, physiology and anatomy. Insects 11: article number 120.
DOI: 10.3390/insects11020120
Kotwica-Rolinska J., Krištofová L., Chvalová D., Pauchová L., Provazník J., Hejníková M., Sehadová H., Lichý M., Vaněčková H., Doležel D. (2020) Functional analysis and localisation of a thyrotropin-releasing hormone-type neuropeptide (EFLa) in hemipteran insects. Insect Biochemistry and Molecular Biology 122: article number: 103376.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2020.103376
Pleštilová L., Okrouhlík J., Burda H., Sehadová H., Valesky E.M., Šumbera R. (2020) Functional histology of the skin in the subterranean African giant mole-rat: thermal windows are determined solely by pelage characteristics. PeerJ 8: article number:e8883.
DOI: 10.7717/peerj.8883
Sehadová H., Guerra P.A., Šauman I., Reppert S. (2020) A re-evaluation of silk measurement by the cecropia caterpillar (Hyalophora cecropia) during cocoon construction reveals use of a silk odometer that is temporally regulated. PLoS ONE 15: article number: e0228453.
DOI: 10.1371/journal.pone.0228453
Shaik H. A., Shaik A., Sehadová H., Kodrík D. (2020) Responses of sericotropin to toxic and pathogenic challenges: possible role in defense of the wax moth Galleria mellonella. Comparative Biochemistry and Physiology C 227: 108633.
DOI: 10.1016/j.cbpc.2019.108633
Barčák D., Yoneva A., Sehadová H., Oros M., Gustinelli A., Kuchta R. (2019) Complex insight on microanatomy of larval "human broad tapeworm" Dibothriocephalus latus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Parasites & Vectors 12: 408.
DOI: 10.1186/s13071-019-3664-8
Bertolini E., Schubert F.K., Zanini D., Sehadová H., Helfrich-Förster C., Menegazzi P. (2019) Life at high latitudes does not require circadian behavioral rhythmicity under constant darkness. Current Biology 29: 3928-3836.
DOI: 10.1016/j.cub.2019.09.032
Drábková  M., Jachníková N., Tyml T., Sehadová H., Ditrich O., Myšková E., Hypša V., Štefka J. (2019) Population co-divergence in common cuttlefish (Sepia officinalis) and its dicyemid parasite in the Mediterranean Sea. Scientific Reports 9: 14300.
DOI: 10.1038/s41598-019-50555-9
Kludkiewicz B., Kučerová L., Koníková T., Strnad H., Hradilová M., Žaloudíková A., Sehadová H., Koník P., Sehnal F., Žurovec M. (2019) The expansion of genes encoding soluble silk components in the greater wax moth, Galleria mellonella. Insect Biochemistry and Molecular Biology 106: 28-38.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2018.11.003
Koubová J., Jehlík T., Kodrík D., Sábová M., Šíma P., Sehadová H., Závodská R., Čapková Frydrychová R. (2019) Telomerase activity is upregulated in the fat bodies of pre-diapause bumblebee queens (Bombus terrestris). Insect Biochemistry and Molecular Biology 115: 103241.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2019.103241
Petrzik K., Koloniuk I., Sehadová H., Sarkisová T. (2019) Chrysoviruses inhabited symbiotic fungi of lichens. Viruses 11: 1120.
DOI: 10.3390/v11121120
Tomková Š., Sehadová H., Žurovec M. (2019) Imunohistochemická lokalizace adipokinetického hormonu (AKH) a jeho receptoru (AKHR) v centrální nervové soustavě larvy a dospělce bource morušového (Bombyx mori). Sborník abstraktů z konference 95. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 5.-7. února 2019, 3. Lékařská fakulta UK, Praha, pp. 53.
Zabelina V., Vrchotová M., Sehadová H., Sehnal F. (2019) Ranný embryonální vývoj bource morušového. Sborník abstraktů z konference 95. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 5.-7. února 2019, 3. Lékařská fakulta UK, Praha, pp. 53.
Bačák D., Sehadová H., Oros M. (2018) CLSM observation of plerocercoid morphology: interspecific differences of two species of Dibothriocephalus (Cestoda). Sborník abstraktů z konference 24th Helminthological Days 2018 – Czech Society for Parasitology, 7.-11. May 2018, Faculty of Science, Charles University, Praha, pp8., ISBN 978-80-7444-057-1
Sehadová H., Schöttner K., Závodská R., Košťál V. (2016) Funkce cirkadiánních hodin v larvách octomilky (Chymomyza costata). Sborník abstraktů z konference 92. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 2.-4. února 2016, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice, pp. 87, ISBN 978-80-7394-563-3
Žurovec M., Yonemura N., Kludkiewicz B., Sehnal F., Kodrík D., Marques Cota Vieira L. M., Kučerová L., Strnad H., Koník P., Sehadová H. (2016) Sericin Composition in the Silk of Antheraea yamamai. Biomacromolecules DOI: 10.1021/acs.biomac.6b00189
Gladysz M., Guzik J., Sehadová H., Baran B., Bembenek J., Dolezych B. (2015) Immunochemical detection of the crustacean cardioactive peptide in the cephalic ganglia cockroaches (Blattodea: Blattidae). European Journal of Entomology 112: 235-244.
DOI: 10.14411/eje.2015.035
Schöttner K., Sehadová H., Závodská R., Košťál V. (2015) The neuroanatomy and function of the circadian clock in larvae of the fruit fly Chymomyza costata. XIV European Biological Rhythms Society (EBRS) and IV World Congress of Chronobiology (WCC), 2 - 6 August 2015, The University of Manchester, Manchester, UK, P104.
Sehadová H., Nebesářová J., Kaňa R. (2015) Mikroskopy v rukou biologů Vesmír 6: 348-351.
Lowe N., Rees J., Roote J., Ryder E., Armean I., Johnson G., Drummond E., Lilley K., Russell S., Johnston D., Azevedo R., Sehadová H. (2014) Analysis of the expression patterns, subcellular localisations and interaction partners of Drosophila proteins using a pigP protein trap library. Development 141: 3994-4005.
DOI: 10.1242/dev.111054

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA