Publikace

Celkem nalezeno: 25 záznamů
Drag L., Hauck D., Říčan O., Schmitt T., Shovkoon F.D., Godunko R. J., Curletti G., Čížek L. (2018) Phylogeography of the endangered saproxylic beetle Rosalia longicorn, Rosalia alpina (Coleoptera, Cerambycidae), corresponds with its main host, the European beech (Fagus sylvatica, Fagaceae). Journal of Biogeography in press.
Miklín J., Šebek P., Hauck D., Konvička O., Čížek L. (2018) Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions 24: 208-218.
DOI: 10.1111/ddi.12670
Miklín J., Hauck D., Konvička O., Čížek L. (2017) Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech republic. Journal of Maps 13: 291-299.
DOI: 10.1080/17445647.2017.1300785
Drag L., Hauck D., Bérces S., Michalcewicz J., Šerić Jelaska L., Aurenhammer S., Čížek L. (2015) Genetic differentiation of populations of the threatened saproxylic beetle Rosalia longicorn, Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae) in Central and South-east Europe. Biological Journal of the Linnean Society 116: 911-925.
DOI: 10.1111/bij.12624
Čížek L., Pokluda P., Kubáň V., Hauck D., Elek Z. (2014) Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. Živa 62: číslo 5: 222-225.
Konvička O., Hauck D. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – 370. Coleoptera: Tetratomidae. Klapalekiana 50: 253-254.
Vávra J., Čížek L., Vodka Š., Hauck D., Konvička O. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – Coleoptera: Eucnemidae Klapalekiana 50: 127–128.
Čížek L., Hauck D., Pokluda P. (2012) Contrasting needs of grassland dwellers: habitat preferences of endangered steppe beetles (Coleoptera) J. Insect Conserv. 16: 281-293.
DOI: 10.1007/s10841-011-9415-6
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2012) Importance of marginal habitats for grassland diversity: fallows and overgrown tall-grass steppe as key habitats of endangered ground-beetle Carabus hungaricus Insect Conservation and Diversity 5: 27-36.
DOI: 10.1111/j.1752-4598.2011.00146.x
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Schlaghamerský J. (2012) Saproxylic beetles in an isolated pollard willow stand and their association with Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae). In: Jurc M. (ed.): Saproxylic beetles in Europe: monitoring, biology and conservation 67-72.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Zimmermann K., Čížek L. (2011) Demography and Dispersal Ability of a Threatened Saproxylic Beetle: A Mark-Recapture Study of the Rosalia Longicorn (Rosalia alpina). PLoS One 6: e21345.
DOI: 10.1371/journal.pone.0021345
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Habitat preferences and population size of the last population of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidea) in Bohemia 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 22-23.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Populační ekologie tesaříka alpského (Rosalia alpina) v okolí NPR Malý a Velký Bezděz BRYJA J. & ZASADIL P. (eds.): ZOOLOGICKÉ DNY Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 60.
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Schlaghamerský J. (2010) Viability of an Osmoderma barnabita population in a pollard willow stand at Vojkovice (Czech Republic) 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 2010: 18-19.
Čížek L., Hauck D. (2009) Doomed while thriving: cessation of traditional woodland management and extinction debt of saproxylic organisms in central europe. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 61.
Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Roztočil O., Honců M. (2009) Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině [Monitoring of the Alpine Longhorn (Rosalia alpina) in Ralsko upland] Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska 18: 125-140.
Čížek L., Schlaghamerský J., Borucky J., Hauck D., Helešic J. (2009) Range expansion of an endangered beetle: Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae) spreads to the lowlands of Central Europe Entomologica Fennica 20: 200-206.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2009) Biotopové preference střevlíka Carabus hungaricus na Pouzdřanské stepi. Bryja J., Řehák Z., & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009.Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 151 – 152.
Vlašánek P., Hauck D., Konvička M. (2009) Adult sex ratio in the Parnassius mnemosyne butterfly: effects of survival, migration and weather. Israel J. Ecol. Evol. 55: 233-253.
DOI: 10.1560/IJEE.55.3.233
Čížek L., Hauck D. (2008) Lesníci, ochranáři i lesní zákon: Jednotni v boji proti lesní biodiverzitě? Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 12.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA