Zdeněk Růžička, CSc.

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 64 záznamů
Zemek R., Růžička Z. (2014) The effect of coccinellid and chrysopid larvae cues on behaviour of spider mites. XIV International Congress of Acarology, 13-18th July 2014, Kyoto, Japan. Abstract Book. 47.
Růžička Z. (2010) Detection of oviposition-deterring larval tracks on Chrysopa oculata and Chrysopa perla (Neuroptera: Chrysopidae). European Journal of Entomology 107 : 65-72.
Růžička Z., Zemek R. (2008) Deterrent effects of larval tracks on conspecific larvae in Cycloneda limbifer. DOI 10.1007/s10526-007-9109-x BioControl 53 : 763-771.
Klewer N., Růžička Z., Schulz S. (2007) (Z)-pentacos-12-ene, an oviposition-deterring pheromone of Cheilomenes sexmaculata. J. Chem. Ecol. 33 : 2167-2170.
Růžička Z. (2006) Oviposition-deterring effects of conspecific and heterospecific larval tracks on Cheilomenes sexmaculata (Coleoptera: Coccinellidae). Eur. J. Entomol. 103 : 757-763.
Růžička Z. (2003) Perception of oviposition-deterring larval tracks in aphidophagous coccinellids Cycloneda limbifer and Ceratomegilla undecimnotata (Coleoptera: Coccinellidae) Eur. J. Entomol. 100 : 345-350.
Růžička Z., Zemek R. (2003) Effects of conspecific and heterospecific larval tracks on mobility and searching patterns of Cycloneda limbifer Say (Coleoptera: Coccinellidae) females. Arquipélago-Life and Marine Sciences, Bull. Univ. Azores 85-93.
Růžička Z. (2002) Persistence of deterrent larval tracks in Coccinella septempunctata, Cycloneda limbifer and Semiadalia undecimnotata (Coleoptera: Coccinellidae) Eur. J. Entomol. 99 : 471-475.
Růžička Z., Zemek R. (2002) Effect of conspecific and heterospecific larval tracks on mobility and searching patterns of Cycloneda limbifer females (Coleoptera: Coccinellidae) In: Abstracts of 8th Int. Symp. on Ecology of Aphidophaga. September 1-6, 2002, University of the Azores, Ponta Delgada, 65.
Růžička Z. (2001) Oviposition responses of aphidophagous coccinellids to tracks of ladybird (Coleoptera: Coccinellidae) and lacewing (Neuroptera: Chrysopidae) larvae. Eur. J. Entomol. 98 : 183-188.
Růžička Z. (2001) Response of chrysopids (Neuroptera) to larval tracks of aphidophagous coccnellids (Coleoptera). Eur. J. Entomol. 98 : 283-285.
Růžička Z. (1998) Further evidence of oviposition-deterring allomone in chrysopids (Neuroptera: Chrysopidae). Eur. J. Entomol. 95 : 35-39.
Růžička Z. (1998) Varovné stopy larev dravého hmyzu. Dovedou být šestinozí predátoři prozíraví? Vesmír 77 : 337-339.
Růžička Z. (1998) Oviposition-deterring semiochemicals in insect predators. In: Brunnhofer V., Soldán T. (Eds.): Book of Abstracts, VIth European Congress of Entomology, August 23-29, 1998, České Budějovice, Czech Republic. Abstract pp. 461-462.
Růžička Z., Havelka J. (1998) Effects of oviposition-deterring pheromone and allomones on Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae). Eur. J. Entomol. 95 : 211-216.
Růžička Z. (1997) Protective role of the egg stalk in Chrysopidae (Neuroptera). Eur. J. Entomol. 94 : 111-114.
Růžička Z. (1997) Recognition of oviposition-deterring allomones by aphidophagous predators (Neuroptera: Chrysopidae, Coleoptera: Coccinellidae). Eur. J. Entomol. 94 : 431-434.
Růžička Z. (1997) Persistence of the oviposition-deterring pheromone in Chrysopa oculata (Neur.: Chrysopidae). Entomophaga 42 : 107-112.
Růžička Z. (1996) Oviposition-deterring pheromone in Chrysopidae (Neuroptera): Intra- and interspecific effects. Eur. J. Entomol. 93 : 161-166.
Růžička Z. (1994) Jak zlatoočky poznají, kam naklást vajíčka? Vesmír 73 : 677-678 (2 Plates).

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA