Barbara Kludkiewicz, CSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř molekulární genetiky

Kontaktní údaje

Telefon: 3877775246
E-mail: bkludkiewicz@yahoo.com

Publikace
Celkem nalezeno: 20 záznamů
Žurovec M., Yonemura N., Kludkiewicz B., Sehnal F., Kodrík D., Marques Cota Vieira L. M., Kučerová L., Strnad H., Koník P., Sehadová H. (2016) Sericin Composition in the Silk of Antheraea yamamai. Biomacromolecules DOI: 10.1021/acs.biomac.6b00189
Kodrík D., Kludkiewicz B., Navrátil O., Skoková Habuštová O., Horáčková V., Svobodová Z., Vinokurov K., Sehnal F. (2013) Protease inhibitor from insect silk - activities of derivatives expressed in vitro and in transgenic potato. Appl. Biochem. Biotechnol. 171 : 209-224.
DOI: 10.1007/s12010-013-0325-9
Žurovec M., Kludkiewicz B., Fedič R., Sulitkova J., Mach V., Kučerová L., Sehnal F. (2013) Functional conservation and structural diversification of silk sericins in two moth species. Biomacromolecules 14 : 1859-1866.
DOI: 10.1021/bm400249b
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2012) Protease inhibitors as a possible new factor in agricultural plant protection against microbial and fungal attack. In: Romeis J., Meissle M., Álvarez-Alfageme (Eds), GMOs in Integrated Plant Production, IOBC wprs Bulletin 73 : 61-67.
Kludkiewicz B., Vinokurov K., Taranushenko Y., Kodrík D., Sehnal F. (2011) Příprava rekombinantního inhibitoru proteáz NcPIb. In: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. N.S. Kiran, B. Brzobohatý (Eds.), Mendelova univerzita v Brně (ISBN 978-80-7157-044-8), str. 21-24
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Habuštová O., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2011) Inhibitor proteáz z hedvábí zavíječe voskového ovlivňuje odolnost brambor proti patogenům. In: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin .N.S. Kiran, B. Brzobohatý (Eds.), Mendelova univerzita v Brně (ISBN 978-80-7157-044-8), str. 16-18
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2011) Protease inhibitors as a possible new factor in agricultural plant protection against microbial and fungal attack. 5th Ecological Impact of Genetically Modified Organisms IOBC-WPRS Meeting, České Budějovice, Czech Republic, June 22 – 25, P.5 p. 51.
Kludkiewicz B., Takasu Y., Fedič R., Tamura T., Sehnal F., Žurovec M. (2009) Structure and expression of the silk adhesive protein Ser2 in Bombyx mori. Insect Biochem Mol Biol 39 : 938-946.
Krishnan N., Kodrík D., Kludkiewicz B., Sehnal F. (2009) Glutathione-ascorbic acid redox cycle and thioredoxin reductase activity in the digestive tract of Leptinotarsa decemlineata (Say). Insect Biochem. Mol. Biol. 39 : 180-188.
Taranushenko Y., Vinokurov K., Kludkiewicz B., Kodrík D., Sehnal F. (2009) Peptidase inhibitors from the salivary glands of the cockroach Nauphoeta cinerea. Insect Biochem. Mol. Biol. 39 : 920-930.
Navrátil O., Kludkiewicz B., Habuštová O., Vinokurov K., Horáčková V. (2008) EXPRESSION OF A FUSION PROTEIN COMBINING PROTEINASE INHIBITOR FROM SILK WITH THE GREEN FLUORESCENT PROTEIN. Book of Abstracts XXIII Genetic Days České Budějovice September 10-12 2008 (ISBN 80-85645-59-9). Scientific Pedagogical Publishing 2008. pp. 245-247.
Navrátil O., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Horáčková V., Sehnal F. (2008) Potato with transgene for the fusion protein SPI2::GFP (in Czech). “Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin” (V. Reinöhl, ed.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (ISBN 978-80-7375-234-7). 22-27..
Vinokurov K., Taranushenko Y., Kludkiewicz B., Kodrík D., Sehnal F. (2008) Proteinase inhibitors from cockroaches: perspective of their use in the plant protection (in Czech). Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (V. Reinöhl, ed.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (ISBN 978-80-7375-234-7). 12-18.
Vinokurov K., Taranushenko Y., Kodrík D., Kludkiewicz B., Habuštová O., Sehnal F. (2007) Nové inhibitory proteáz a jejich využití v ochraně rostlin, Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin, Křtiny, 24.-25. září, str. 13-15.
Kludkiewicz B., Zhukov I., Plochocka D., Milner M., Kodrík D., Sehnal F., Grzelak K. (2006) New variants of recombinant silk proteinase inhibitor (rSPI), Molecular Biology of the Cell, Warsaw, October 25-28, IV.110.
Kludkiewicz B., Kodrík D., Grzelak K., Xavier N., Sehnal F. (2005) Structurally unique recombinant Kazal-type proteinase inhihitor retains activity when terminally extended and glycosylated. Protein. Expres. Purif. 43 : 94-102.
Kludkiewicz B., Kodrík D., Sehnal F., Grzelak K. (2004) Recombinant Silk Proteinase Inhibitor, Comparative Genomics For Health and Environment, Warsaw, Poland, November 26-29, V. 166.
Kodrík D., Kludkiewicz B., Sehnal F., Grzelak K. (2004) Recombinant silk proteinase inhibitor. 29th Meeting of the FEBS (Federation of the European Biochemical Societies), Warsaw, Poland, June 26 – July 1 PS4-30.
Kodrík D., Kludkiewicz B., Sehnal F., Grzelak K. (2003) Recombinant silk proteinase inhibitors. Japan-Korean Joint Seminar on Sericulture Science and Insect Industry, Tsukuba (Japan), Nov. 19-20, 2003. Abstracts, p.
Sehnal F., Baronio P., Michalik J., Kludkiewicz B. (1987) Preliminary studies on in situ and in vitro synthesis of RNA and protein in posterior silk glands of Galleria mellonella. Sericologia 27 : 643-653.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA