Mgr. Petr Hartvich

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 12 záznamů
Hušek P., Šimek P., Hartvich P., Zahradníčková H. (2008) Fluoroalkyl chloroformates in treating amino acids for gas chromatographic analysis. J.Chromatography A, 1186 : 391-400.
Hušek P., Šimek P., Hartvich P., Zahradníčková H. (2008) Fluoroalkyl chloroformates in treating amino acids for gas chromatographic analysis. J. Chromatogr. A 1186 : 391 - 400..
Streinz L., Hartvich P., Ondráček J., Šimek P., Fejfarová K., Dušek M. (2008) (R)-2-{2-[(S)-(2-Benzoyloxy-1,1-binaphthyl-2- yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanamidomethyl} pyridinium picrate acetone solvate. Acta Crystallographica (2008), section E 64 : 326-327, suppl.1-13.
Zahradníčková H., Hartvich P., Šimek P., Hušek P. (2007) Gas chromatographic analysis of amino acid enantiomers in Carbetocin peptide hydrolysates after fast derivatization with pentafluoropropyl chloroformate Amino Acids 35 : 445-450.
Zahradníčková H., Hušek P., Šimek P., Hartvich P., Maršálek B., Holoubek I. (2007) Gas chromatographic determination of D- and L-amino acids produced by cyanobacteria on Chirasil-Val after derivatization with pentafluoropropyl chloroformate. 59th Congress of chemical societies, Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, Slovakia, September 2 - 6, 2007. Poster, abstract in ChemZi 13 : 161..
Šimek P., Hušek P., Hartvich P., Paroulek M. (2005) Derivatization of neurosteroids with novel alkyl haloformates for GC/MS analysis, IMA 05, 4th International Conference Instrumental Methods of Analysis, Iraklion, Crete, October 2-6, 2005. Abstract pg. 482.
Zahradníčková H., Hartvich P., Holoubek I. (2005) Historie a význam chirálních analýz aminokyselin v biologických matricích a životním prostředí Chemické Listy 99 : 703-710.
Zahradníčková H., Hartvich P., Holoubek I. (2005) Historie a význam chirálních analýz aminokyselin v biologických matricích a životním prostředí Chemické Listy (2005) 99 : 703-710.
Hušek P., Šimek P., Hartvich P. (2003) Urine organic acid profiling by GC/MS following a direct treating the aqueous matrix with alkyl chloroformates Proceedings of the 16th International Mass Spectrometry Conference (16th IMSC), Abstract ThC, pg.185, Edinburgh 2003, August 31st - September 5th .
Pithart D., Rulík M., Černý R., Marvan P., Heteša J., Merta L., Hartvich P., Hrbáček J., Pechar L. (2003) Vodní ekosystémy v nivě [Aquatic ecosystems in floodplain]. In: Prach, K., Pithart, D., Francírková, T. (eds.), Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách, Botanický ústav AV ČR, Třeboň, pp. 37–53. ISBN 80–86188–14–0.
Zahradníčková H., Hartvich P., Šimek P., Hušek P. (2003) A simple preparation protocol for GC analysis of amino acid enantiomers in peptides. 55th Congress of chemical societies, Košice, Slovakia, September 8-12, 2003, poster 1P-15, in Chem. Listy 97 : 595 - 918, p.625..
Hartvich P., Kubečka J. (1999) Ztráty ryb procházejících turbínou údolní nádrže Lipno (Fish losses due to their turbine passage in the Lipno Reservoir). Bulletin VÚRH Vodňany 35 : 85-90..

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA