Ing. Eva Prenerová, CSc.

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 37 záznamů
Zemek R., Prenerová E., Volter L., Awad M. A. E. E., Weyda F., Hussein H. M., Skoková Habuštová O., Půža V. (2017) Non-target impacts of Isaria fumosorosea (Hypocreales: Cordycipitaceae) on natural enemies of arthropod pests. In: Mason P.G., Gillespie D.R. and Vincent C. (eds.) Proceedings of the 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods, Langkawi, Malaysia, September 11-15, 2017 294-297.
DOI: 10.1079/9781786394118.0294
Prenerová E., Zemek R., Volter L., Weyda F. (2015) Strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.011.PFR) and the method for controlling insect and mite pests. EPO patent, No. EP2313488
Weyda F., Pflegerová J., Stašková T., Tomčala A., Prenerová E., Zemek R., Volter L., Kodrík D. (2015) Ultrastructural and biochemical comparison of summer active and summer diapausing pupae of the horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae). Eur. J. Entomol. 112 : 197-203.
DOI: 10.14411/eje.2015.014
Hussein H. M., Zemek R., Skoková Habuštová O., Prenerová E., Adel M. (2013) Laboratory evaluation of a new strain CCM 8367 of Isaria fumosorosea (syn. Paecilomyces fumosoroseus) on Spodoptera littoralis (Boisd.). Archives of Phytopathology and Plant Protection 46 : 1307-1319.
DOI: 10.1080/03235408.2013.765677
Prenerová E., Zemek R., Weyda F., Volter L. (2013) Strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.011.PFR) and the method for controlling insect and mite pests. United States Patent No. US8,574,566 B2.
Zemek R., Hussein H. M., Prenerová E. (2012) Laboratory evaluation of Isaria fumosorosea against Spodoptera littoralis. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 77 : 685-690.
Zemek R., Hussein H. M., Prenerová E. (2012) Laboratory evaluation of Isaria fumosorosea against Spodoptera littoralis. 64th International Symposium on Crop Protection, Gent, May 22, 2012. Abstracts 222.
Zemek R., Prenerová E., Awad M. A. E. E., Hussein H. M. (2012) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Cameraria ohridella and other pests. Acta Fytotechnica et Zootechnica 15 : 79-80.
Zemek R., Prenerová E., Awad M. A. E. E., Hussein H. M. (2012) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Cameraria ohridella and other pests. Proceedings of abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference. Nitra, September 5-7, 2012. Slovak University of Agriculture. 56-57.
Hussein H., Zemek R., Prenerová E. (2011) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Colorado potato beetle. IOBC/WPRS Bulletin 66 : 241-244.
Hussein H. M., Prenerová E., Zemek R. (2011) Potential of the strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 as a biological control agent against Spodoptera littoralis. Global Conference on Entomology, Chiang Mai, Thailand, March 5-9, 2011. Program and Abstracts 596.
Volter L., Zemek R., Weyda F., Prenerová E. (2011) Úroveň napadení jírovce maďalu klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) v ČR. Rostlinolékař 3 : 17-18.
Awad M. A. E. E., Prenerová E., Volter L., Zemek R. (2010) Evaluation of Isaria fumosorosea CCM 8367 for the control of Cameraria ohridella, and effects on beneficial parasitoids 43rd Annual Meting of the Society for Invertebrate Pathology, Trabzon, Turkey, 11-15 July 2010. Program and Abstracts 138.
Zemek R., Prenerová E. (2010) Effects of the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 on the predatory mite Typhlodromus pyri. In: Abstract Book from 13th International Congress of Acarology, August 23-27, 2010, Recife-PE, Brazil pp. 295-296.
Dammer J., Frallicciardi P., Jakůbek J., Jakůbek M., Pospíšil S., Prenerová E., Vavřík D., Volter L., Weyda F., Zemek R. (2009) Real-time in-vivo µ-imaging with Medipix2. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 607 : 205-207.
Dammer J., Weyda F., Sopko V., Jakůbek J., Prenerová E., Škrabal P., Vavřík D., Volter L., Zemek R. (2009) Micro-radiography with detectors Medipix2 - study of biology of horse chestnut leafminer Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae) and its parasitoids. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, 2.-4.9.2009 Brno. Sborník abstraktů. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 141.
Prenerová E., Zemek R., Weyda F., Volter L. (2009) Entomopathogenic fungi isolated from soil in the vicinity of Cameraria ohridella infested horse chestnut trees IOBC/WPRS Bulletin 45 : 321-324.
Prenerová E., Zemek R., Weyda F., Volter L. (2009) Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.001.PFR) a způsob likvidace hmyzích škůdců a roztočů. Patent č. 300701. Úřad průmyslového vlastnictví, číslo patentového spisu: PV 2008-394.
Volter L., Zemek R., Prenerová E., Weyda F. (2009) Úroveň napadení jírovce maďalu klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) v České republice Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, 2.-4.9.2009 Brno. Sborník abstraktů. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 176.
Volter L., Zemek R., Prenerová E., Weyda F. (2009) Parazitoidi - přirození nepřátelé klíněnky jírovcové. Rostlinolékař 2009 : 22-24.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA