MSc. Lígia Maria Marques Cota Vieira, Ph.D.

Funkce: Bývalý zaměstnanec - Laboratoř molekulární genetiky

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775283
E-mail: lvieira@entu.cas.cz

Popis

Postdorandka se zabývá charakterizací genů IDGF, v tomto okamžiku cílenou mutagenezí mouchy Drosophila melanogaster pomocí umělých nukleáz. Postup obsahuje přípravu umělého enzymu schopného štípat požadovaný úsek DNA, respektive mRNA pro tento enzym, která se mikroinjikuje do čerstvých vajíček. Z mikroinjikovaných vajíček se vyvíjí chimerické mouchy a jejich potomstvo může již obsahovat požadované změny v zárodečné linii.  Mutantní jedince je pak potřeba izolovat a podrobit dalšímu výzkumu.

Publikace
Celkem nalezeno: 1 záznamů
Žurovec M., Yonemura N., Kludkiewicz B., Sehnal F., Kodrík D., Marques Cota Vieira L. M., Kučerová L., Strnad H., Koník P., Sehadová H. (2016) Sericin Composition in the Silk of Antheraea yamamai. Biomacromolecules DOI: 10.1021/acs.biomac.6b00189

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA