RNDr. Zdeňka Svobodová, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř fyziologie hmyzu

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 205
E-mail: svobodova@entu.cas.cz
Místnost: 215

Popis

Aplikovaná entomologie, ekologie, zemědělské biotechnologie, biologická kontrola hmyzích škůdců, interakce dravec – kořist, fyziolofie hmyzu.

Odborný životopis

Vzdělání:

 • 2010 – 2016: doktorské studium, obor biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita 
 • 2008 – 2010: magisterské studium, obor biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita 
 • 2005 – 2008: bakalářské studium, obor péče o životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita 

Zapojení do projektů:

 • Korelace zvukových projevů včel s fyziologickými a biochemickými markery stresu
 • Manifestace neurodegenerativní spinocerebelární ataxie typu 1 (SCA1) u D. melanogaster (2021)
 • Vliv insekticidních Cry proteinů na necílové druhy bezobratlých (2016 – 2020)
 • TRANSCRY, Transfer of insecticidal Cry proteins along the food chain (2014 – 2015)
 • Porovnání vlivu Bt kukuřice na entomofaunu v podmínkách ČR a Slovenska (2014 – 2015)
 • Quantitative and qualitative monitoring of the selected non-target epigeic arthropods on the plots seeded with NK603 (Roundup Ready maize) with the various combination of currently used tillage treatments and different herbicide regimes  (2013 – 2014)
 • Mechanisms of beetle resistance to Bacillus thuringiensis Cry toxins (2012 – 2015)
 • Zavádení geneticky modifikovaných hybridu kukurice s rezistencí ke hmyzím škudcum a tolerancí k neselektivním herbicidum v CR s ohledem na biotické složky agroekosystému (2009 – 2011)

Stáže:

 • červen 2014 – březen 2015: Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART, Curych, Švýcarsko (stipendium z Institutu Ekologie a Evoluce, Bernská Univerzita, Bern, Švýcarsko)
 • záři – prosinec 2012: Odd. Entomologie, Universita v Minnesotě, St. Paul, Minnesota, USA 
 • srpen – říjen 2008: Institut zemědělsko-potravinářského výzkumu a technologie (IRTA), Lleida, Spain

Další aktivity:

 • členka rady recenzentů časopisu Toxins
 • Členka Farmers - scientist network (FSN) a Public Research and Regulation Initiative (PRRI): iniciativa vědeckých pracovníků zabývajících se výzkumem v oblasti moderní biotechnologie a podporujících veřejné užívání těchto biotechnologií

Publikace
Celkem nalezeno: 58 záznamů
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Sehadová H. (2023) No bioaccumulation of Cry protein in the aphidophagous predator Harmonia axyridis. Environmental Toxicology and Pharmacology 97 : 104015.
DOI: 10.1016/j.etap.2022.104015
Svobodová Z., Zemek R., Skoková Habuštová O. (2023) Different maize varieties have greater impact on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) than GE maize expressing Cry3Bb1 insecticidal protein Journal of Insect Physiology 146 : 104502.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2023.104502
Kodrík D., Krištůfek V., Svobodová Z. (2022) Bee year: basic physiological strategies to cope with seasonality. Comparative Biochemistry and Physiology A 264 : 111115.
DOI: 10.1016/j.cbpa.2021.111115
Skoková Habuštová O., Svobodová Z., Kodrík D., Sehnal F. (2022) Cry3Aa toxin is not suitable to control lepidopteran pest Spodoptera littoralis (Boisd.). Plants 11 : article number: 1312.
DOI: 10.3390/plants11101312
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Spitzer L., Sehnal F. (2020) Importance of functional classification in the use of carabids for the environmental risk assessment of the GE crops and other agricultural practices. Insect Science 27 : 375–388.
DOI: 10.1111/1744-7917.12643

Dokumenty ke stažení:
Insect_science (pdf), supplement (docx)
Mochanová M., Tomčala A., Svobodová Z., Kodrík D. (2018) Role of adipokinetic hormone during starvation in Drosophila. Comparative Biochemistry and Physiology B: Biochemistry & Molecular Biology 226 : 26–35.
DOI: 10.1016/j.cbpb.2018.08.004
Moraru G.M. , Portugal J.S., Bednářová A., Mcinnis S.J., Paddock C.D., Becker T., Smith T.C., Svobodová Z., Goddard J. (2018) Morphometric analysis of adult Dermacentor parumapertus Neumann (Acari: Ixodidae) from various locations within its geographical range. Journal of Medical Entomology 55 : 871–876.
DOI: 10.1093/jme/tjy009
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Holec J., Holec M., Boháč J., Jursík M., Soukup J., Sehnal F. (2018) Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment 251 : 171–179.
DOI: 10.1016/j.agee.2017.09.018
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Vinokurov K. (2018) The peculiarities of Cry3Aa δ-endotoxin processing in midgut of tenebrionid storage product pests may have an impact on its toxicity. IOBC/WPRS Bulletin 130 : 127-133.
Skoková Habuštová O., Svobodová Z., Cagáň Ľ., Sehnal F. (2017) Use of carabids for the post-market environmental monitoring of genetically modified crops. Toxins 9 : 121.
DOI: 10.3390/toxins9040121
Svobodová Z., Burkness E., Skoková Habuštová O., Hutchison W. (2017) Predator preference for Bt-fed Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) prey: implications for insect resistance management in Bt maize seed blends. Journal of Economic Entomology 110 : 1317–1325.
DOI: 10.1093/jee/tox098
Svobodová Z., Shu Y., Skoková Habuštová O., Romeis J., Meissle M. (2017) Stacked Bt maize and arthropod predators – Exposure to insecticidal Cry proteins and potential hazards. Proceedings of the Royal Society B 284 : 20170440.
DOI: 10.1098/rspb.2017.0440

Dokumenty ke stažení:
supporting dataset (xlsx), supplementary material (pdf)
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Soukup J., Sehnal F. (2017) Herbicide strategy used in glyphosate-tolerant crops provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. EWRS Working Group Herbicide Tolerant Varieties Workshop Novi Sad, Serbia, May 29 – 31, presentation.
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Vinokurov K. (2017) Why is Cry3Aa toxin insufficiently effective against some tenebrionid storage pests? IOBC/WPRS Working Group Meeting. Integrated Protection of Stored Products. 3 – 5 July, Ljubljana, Slovenia. Poster.
Ricroch A., Harwood W., Svobodová Z., Sági L., Hundleby P., Badea E., Rosca I., Cruz G., Fevereiro M., Riera V., Jansson S., Morandini P., Bojinov B., Cetiner S., Custers R., Schrader U., Jacobsen H., Martin-Laffon J., Boisron A., Kuntz M. (2016) Challenges facing European agriculture and possible biotechnological solutions. Critical Reviews in Biotechnology 36 : 875-883.
DOI: 10.3109/07388551.2015.1055707
Svobodová Z., Romeis J., Skoková Habuštová O., Meissle M. (2016) Susceptibility of Spodoptera littoralis (Boisd.) to lepidopteran active Cry proteins in stacked Bt maize. IOBC/WPRS Bulletin 114 : 65 – 70.
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Boháč J., Sehnal F. (2016) Functional diversity of staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in maize fields: testing the possible effect of genetically modified, insect resistant maize. Bulletin of Entomological Research 106 : 432–445.
DOI: 10.1017/S000748531500111X
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Vlasák J., Vinokurov K. (2016) Study of the effectiveness of Cry3Aa derivatives to tenebrionid pests in laboratory bioassays. IOBC/WPRS Bulletin 114 : 71–77.
Skoková Habuštová O., Svobodová Z., Spitzer L., Doležal P., Hussein H. M., Sehnal F. (2015) Communities of ground-dwelling arthropods in conventional and transgenic maize: background data for the post-market environmental monitoring. Journal of Applied Entomology 139 : 31-45.
DOI: 10.1111/jen.12160
Svobodová Z., Habuštová O., Hutchison W., Hussein H. M., Sehnal F. (2015) Risk assessment of genetically engineered maize resistant to Diabrotica spp.: influence on above-ground arthropods in the Czech Republic. PLoS ONE 10 : e0130656. http://journals.plos.org/plosone/article.
DOI: 10.1371/journal.pone.0130656

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA