Bc. Jiří Nořinský

Funkce: Student - Laboratoř výzkumu telomer

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5054
E-mail: norinj01@prf.jcu.cz
Místnost: 305

Popis

Studium vlivu reprodukce na proces stárnutí (na hmyzích modelových systémech)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA