Ing. Kateřina Skácelová

Funkce: Technický pracovník - laboratoř ekologie společenstev

Kontaktní údaje

E-mail: katerina.skacelova@entu.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA