Vanessa Bachinger

Funkce: Student - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5245
E-mail: vanessa.bachinger@aon.at

Popis

Efekt metabolitů symbiotických bakterií entomopatogenních hlístic na škodlivé slimáky

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA