Martina Reindlová

Funkce: Student - Laboratoř teoretické ekologie

Kontaktní údaje

E-mail: reindm02@prf.jcu.cz

Popis

Modely typu dravec-kořist se dvěma dravci s různou funkční odpovědí

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA