Philipp Hebesberger

Funkce: Student - Laboratoř vývojové genetiky

Kontaktní údaje

E-mail: philipp.hebesberger@panzer.at

Popis

Vliv sirtuinů na apoptózou indukovanou proliferaci u Drosophily

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA