Bc. Renata Kružíková

Funkce: Student - Laboratoř molekulární cytogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5249
E-mail: kruzikova.renata@gmail.com

Popis

Mapování exprese genu Masc u obaleče jablečného (Cydia pomonella).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA