Jana Šašková

Funkce: Student - Laboratoř aplikované entomologie

Kontaktní údaje

E-mail: janakrlinova@seznam.cz

Popis

Ověření účinku biopreparátu na bázi entomopatogenní houby Isaria fumosorosea na mandelinku bramborovou (Leptinotarsa decemlineata Say) v ekologickém a konvenčním zemědělství

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA