Mgr. Marharyta Trehubenko

Funkce: Student - Laboratoř molekulární cytogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 138 (UMBR); +420 387 775 282 (ENTU)
E-mail: marharyta.trehubenko@umbr.cas.cz
Místnost: 037

Popis

Analýza pohlavních chromosomů kropenatce jetelového (Chiasmia clathrata) (Lepidoptera, Geometridae).

Role tandemových repetic v evoluci karyotypu a degeneraci pohlavního chromosomu W u skvrnopásníka lískového (Lomaspilis marginata).

Publikace
Celkem nalezeno: 1 záznamů
Hejníčková M., Dalíková M., Potocký P., Tammaru T., Trehubenko M., Kubíčková S., Marec F., Zrzavá M. (2021) Degenerated, undifferentiated, rearranged, lost: High variability of sex chromosomes in Geometridae (Lepidoptera) identified by sex chromatin. Cells 10 : 2230.
DOI: 10.3390/cells10092230

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA