Bc. Marharyta Trehubenko

Funkce: Student - Laboratoř molekulární cytogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5249; +420 38 777 5282
E-mail: marharyta.trehubenko@umbr.cas.cz
Místnost: 37

Popis

Analýza pohlavních chromosomů kropenatce jetelového (Chiasmia clathrata) (Lepidoptera, Geometridae).

Identifikace genů Masc a dsx u Orthosia gracilis (Lepidoptera, Noctuidae).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA