Jan Hartmann

Funkce: Student - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

Telefon: 387775259
E-mail: hartmannhonza@gmail.com

Popis

Genetická variabilita přírodních populací entomopathogenní nematody Steinerrnema affine (Steinernematidae) v zemědělské krajině.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA