Klára Kocihová

Funkce: Student - Laboratoř analytické biochemie a metabolomiky

Popis

Optimalizace metody separace steroidních látek a jejich konjugátů v séru / plazmě s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA