Publikace

<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 474 záznamů
Bouyer T., László G.M., Rindoš M. (2020) A new species of the genus Otroeda Walker, 1854 from West Africa (Lepidoptera, Erebidae, Lymantriinae). Entomologia Africana 25: 23-30.
Faltýnek Fric Z., Rindoš M., Konvička M. (2020) Phenology responses of temperate butterflies to latitude depend on ecological traits. Ecology Letters 23: 172-180.
DOI: 10.1111/ele.13419
Ignatev N., Grzywacz B., Przybylowicz L. (2020) A review of the genus Mecistorhabdia (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae: Syntomini) with a description of a new species from the Central African Republic. European Journal of Entomology 117: 139-148.
DOI: 10.14411/eje.2020.016
Irungbam J. S., Gurule S.A., Faltýnek Fric Z. (2020) Lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae) of Manipur, north east India: an updated checklist. Journal of Insect Biodiversity 19: 24-43.
DOI: 10.12976/jib/2020.19.2.1
Irungbam J. S., Meitei L.R., Huidrom H., Soibam B., Ngangom A., Ngangom B., Meitei R., Faltýnek Fric Z. (2020) An inventory of the butterflies of Manipur, India (Insecta: Lepidoptera). Zootaxa 4882: 1-91.
DOI: 10.11646/zootaxa.4882.1.1
Jeliazkov A., Mijatovic D., Chantepie S., Andrew N., Arlettaz R., Barbaro L., Barsoum N., Bartoňová A., Belskaya E., Bonada N., et al., Zolotarev M., Chase J.M. (2020) A global database for metacommunity ecology, integrating species, traits, environment and space. Scientific Data 7: article number: 6.
DOI: 10.1038/s41597-019-0344-7
John V., Beneš J., Číp D., Andres M., Konvička M. (2020) Ochrana motýlů v době klimatické. Ochrana přírody čislo 3: 7-11.
Konvička M., Beneš J. (2020) Denní motýli v čase změn. Veronica 34: 12-14.
Middleton-Welling J., Dapporto L., Garcia-Barros E., Wiemers M., Nowicki P., Plazio E., Bonelli S., Zaccagno M., Šašić M., Lipárová J., Schweiger O., Harpke A., Musche M., Settele J., Schmucki R., Shreeve T. (2020) A new comprehensive trait database of European and Maghreb butterflies, Papilionoidea. Scientific Data 7: article number: 351.
DOI: 10.1038/s41597-020-00697-7
Purchart L., Hula V., Faltýnek Fric Z. (2020) Comparison of the biogeographic origin of three terrestrial arthropod groups in the Socotra Archipelago (Yemen). Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 31: 623-635.
DOI: 10.1007/s12210-020-00926-6
Smetana V., Roller L., Benda D., Bogush P., Holý K., Karas Z., Purkart A., Říha M., Straka J., Šima P., Erhart J., Halada M., Holecová M., Horák J., Klesniaková M., Macek J., Pavlíková A., Petráková L., Rindoš M. (2020) Blanokřídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách Malých Karpat (Hymenoptera of the selected localities in the Malé Karpaty Mountains). Acta Musei Tekovensis (Zborník Telkovského Múzea v Leviciach) 12: 75-141.
Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J., Šnajdarová M. (2020) Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Kniha vydaná: Zlínský kraj, Zlín, 180 pp. ISBN 978-80-87833-39-1
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Marešová J., Konvička M. (2020) Velcí býložravci a změny klimatu 1: Vliv megafauny na podobu ekosystémů. Vesmír 99 (3): 154-157.
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Marešová J., Konvička M. (2020) Velcí býložravci a změny klimatu 2: Refaunační hnutí. Vesmír 99 (4): 224-227.
Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Marešová J., Kolev Z., Wahlberg N., Faltýnek Fric Z. (2020) Recently lost connectivity in the Western Palaearctic steppes: the case of a scarse specialist butterfly. Conservation Genetics 21: 561-575.
DOI: 10.1007/s10592-020-01271-9
Vrba P., Vodičková V., Sucháčková Bartoňová A., Marešová J., Konvička M. (2020) Podyjí - nejvýznamnější útočiště hnědásků v České republice a návrat koní. Živa čislo 2: 94-98.
Wahlberg N., Marešová J., Murillo-Ramos L., Collins S., Wu L.-W. (2020) The phylogenetic positions of Bhagadatta Moore, 1898, Kumothales Overlaet, 1940 and Harmilla Aurivillius, 1892 (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae) based on molecular data. Nota Lepidopterologica 43: 167-171.
DOI: 10.3897/nl.43.50307
Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Konvička M. (2019) Příběh okáče Proterebia afra - eurasijského stepního motýla, který žil společně s mamuty. Živa 67: 35-37.
Faltýnek Fric Z. (2019) Bělásek jižní i v Českém lese. Český les 18: 38-39.
Faltýnek Fric Z., Besta L., Hula V., Vrba P., Irungbam M. J., Irungbam J. S., Ignatev N., Marešová J. (2019) New record of the butterfly Euchrysops cnejus (Fabricius) from Oman, with notes about phylogeographic patterns of E. cnejus and E. osiris (Hopffer) (Lepidoptera: Lycaenidae). Zoology in the Middle East 65: 236-244.
DOI: 10.1080/09397140.2019.1632541
<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA