Publikace

<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 309 záznamů
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2019) Bionomics of the slug-parasitic nematode Alloionema appendiculatum and its effect on the invasive pest slug Arion vulgaris. BioControl 64: 697-707.
DOI: 10.1007/s10526-019-09967-9
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Palevsky E., Půža V. (2019) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae)? Biological Control 128: 102-110.
DOI: 10.1016/j.biocontrol.2018.10.003
Parimuchová A., Kováč Ľ., Žurovcová M., Papáč V. (2019) Genus Deuteraphorura Absolon, 1901 in the Western Carpathians – Troglomorphy of cave Collembola (Hexapoda) on northern distributional limit in Europe. Talk at 10h lnternational Seminar on Apterygota, 17 – 21 June 2019, France, Paris.
Půža V., Jakubíková H., Čápová, D., Nermuť J., Mráček Z. (2019) Competition between steinernematid nematodes and facultative parasite Oscheius myriophyla: Do some Xenorhabdus strains kill nematodes? SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019.
Tandigan de Ley, I., Nermuť J., Ross, J. (2019) Species diagnostics of gastropod parasitic nematodes. SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019.
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Palevsky E., Bohatá A., Mráček Z., Půža V. (2019) Microbial and nematode control of the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). 7th IOBC Working group meeting "INTEGRATED CONTROL OF PLANT-FEEDING MITES”; 16 – 19 September 2019, Vienna, Austria. Book of Abstracts. 26.
Žurovcová M., Beneš V., Žurovec M., Kučerová L. (2019) Expansion of imaginal disc growth factor gene family in Diptera reflects the evolution of novel functions. Insects 10: 365.
DOI: 10.3390/insects10100365
Kováč Ľ., Žurovcová M., Raschmanová N., Parimuchová A., Jureková N., Papáč V. (2018) Phylogeny of the genus Pseudosinella (Hexapoda, Collembola) from the Western Carpathians caves reveals Miocene diversification. Talk at 24th International Conference on Subterranean Biology, 20-24 August 2018, Portugal, Aveiro
Hrivniak Ľ., Sroka P., Godunko R. J., Žurovcová M., Bojková J., Soldán T., Staniczek A. (2018) Diversity, distribution and molecular phylogeny of Epeorus (Caucasiron) Kluge, 1997 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in the Caucasus Mountains and adjacent areas. Talk at XV International Conference on Ephemeroptera & XIX International Symposium on Plecoptera, 3-8 June 2018, Brazil, Aracruz.
Konopická J., Sandala D., Bohatá A., Mráz P. (2018) Teplotní profil růstu a produkce spor entomopatogenní houby Metarhizium Brunneum. Úroda 66: 209-212.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2018) Laboratory evaluation of entomopathogenic fungi against the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). XV International Congress of Acarology, 2-8 Sept. 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book 40.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Palevsky E. (2018) Výskyt entomopatogenních hub v půdách česnekových a cibulových kultur Čech a Izraele a charakteristika vybraných izolátů. Úroda 66: 213-217.
Mráček Z., Nermuť J., Půža V. (2018) Mucron morphology in male entomopathogenic nematodes of the Steinernematidae (Nematoda). Nematology 20: 769-779.
DOI: 10.1163/15685411-00003174
Mráz P., Bohatá A., Konopická J., Čurn V. (2018) Vliv živné půdy a teploty na radiální růst entomopatogenní houby Ascosphaera apis způsobující onemocnění včelího plodu. Úroda 66: 235-238.
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Půža V. (2018) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). IOBC-WPRS Bulletin 134: 38-39.
Olekšáková T., Žurovcová M., Klimešová V., Barták M., Šuláková H. (2018) DNA extraction and barcode identification of development stages of forensically important flies in the Czech Republic. Mitochondrial DNA Part A 29: 427-430.
DOI: 10.1080/24701394.2017.1298102
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Inoculation of sphagnum-based soil substrate with entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea (Hypocreales: Cordycipitaceae). AIP Conference Proceedings 1954: 030009-1–030009-5.
DOI: 10.1063/1.5033389
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Pěstební substrát s insekticidními a akaricidními vlastnostmi. Užitný vzor č. 31982. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35195
Zemek R., Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2018) Susceptibility of the bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) to entomopathogenic fungi. IOBC-WPRS Bulletin 134: 33-37.
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Bohatá A. (2018) Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin. Užitný vzor č. 32259. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35411
<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA