Datum: 04.01.2022

Proč jsou koruny stromů tak pestré a hostí tak bohatá společenstva organismů?

Proč jsou koruny stromů tak pestré a hostí tak bohatá společenstva organismů? Pokud vás to zajímá, přečtěte si náš nový článek. V něm ukazujeme, jak indukce obranných mechanismů zvyšuje variabilitu v chemickém složení listů, predaci a struktuře společenstev herbivorního hmyzu mezi jednotlivými větvemi starých dubů.

Obrázek: Sběr v korunách stromů

Koruny lesních stromů představují složité a druhově velmi bohaté prostředí. Tato druhová pestrost je ovlivněna výraznými změnami podmínek a kvality listoví mezi různými částmi koruny. Pro býložravý hmyz může být významná zejména variabilita v chemickém složení listů, která se mění (je indukována) právě na základě tlaku ze strany býložravého hmyzu. V našem článku jsme zkoumali, jak k chemické variabilitě listů v korunách stromů přispívá jejich pozice v rámci koruny a indukovaná obrana stromů a jak tato variabilita ovlivňuje další organismy, které jsou na stromech závislé. Naše výsledky ukazují, že pozice v rámci koruny určuje zejména zastoupení látek anebo vlastností, které pomáhají listům vystát nepříznivé klimatické podmínky, jako je třeba vysoká dávka UV záření v nejvyšších patrech koruny. Naopak indukce obranných mechanismů vede k vyšší produkci látek, které mají negativní dopad na býložravý hmyz přímo anebo nepřímo, protože lákají jeho přirozené nepřátele. Přes všechnu zjištěnou chemickou variabilitu jsme nezaznamenali přímý vliv chemické obrany stromů na korunová společenstva hmyzu. Ta byla ovlivněna především predací, která se v reakci na indukci chemické obrany stromů zvýšila. Naše výsledky tak ukazují celou škálu interakcí a příčinných závislostí, které přispívají k celkové variabilitě korunového patra stromů. Indukce obranných mechanismů a následující zvýšený tlak ze strany predátorů jsou patrně jedněmi z hlavních faktorů, které přispívají k variabilitě ve složení společenstev býložravého hmyzu, jako jedné z nejpočetnější skupiny organismů.

Volf M, Volfová T, Seifert CL, Ludwig A, Engelmann RA, Jorge LR, Richter R, Schedl A, Weinhold A, Wirth C, van Dam NM. A mosaic of induced and non-induced branches promotes variation in leaf traits, predation and insect herbivore assemblages in canopy trees. Ecol Lett. 2021 Dec 27.DOI: 10.1111/ele.13943

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dNT_s3Q52Ic&ab_channel=iDiv

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA