Datum: 27.01.2021

Mol šatní ničí vlákna vlny, ale vyrábí si svá vlastní z hedvábí.

Předení hedvábných vláken, tradičně spojované s larvami bource morušového, je u hmyzu řádu Lepidoptera poměrně běžným jevem. Kokony a ochranné skrýše tvoří i primitivní druhy jako je mol šatní (Tineola bisselliella), avšak složení hedvábí bylo doposud zkoumáno převážně u odvozenějších druhů.

Obr.: Kladogram ukazující bazální fylogenetickou pozici Tineoidea vzhledem k jiným skupinám Lepidoptera.

Abychom určili proteiny, které tvoří hedvábí T. bisselliella, nejprve jsme získali sekvence transkribovaných mRNA ze snovacích žláz. Výsledný transkriptom jsme poté využili pro tvorbu databáze, která posloužila k identifikaci krátkých peptidů z kokonu T. bisselliella podle hmotnosti zjištěné pomocí hmotnostní spektrometrie.

Touto metodou jsme nalezli 101 proteinů se sekrečním signálním peptidem. Mezi ně patřily známé strukturní proteiny jako fibroiny, fibrohexameriny a sericiny, ale také muciny, inhibitory proteáz či některé enzymy. Celkem u 25 proteinů byla potvrzena specifická exprese ve snovacích žlázách. Kromě toho se v hedvábí T. bisselliella nacházelo nezvykle mnoho proteáz, které však nepocházely ze snovacích žláz nýbrž z trávícího traktu. U vybraných proteinů jsme pak provedli srovnání s homology u jiných druhů motýlů a zjistili jejich evoluční vztah.

Celkově tato práce nabízí rozsáhlou analýzu hedvábí jednoho z primitivnějších motýlích druhů a přináší nové kandidátské proteiny s doposud málo prozkoumanými úlohami v produkci hedvábí.

Rouhová L., Kludkiewicz B., Sehadová H., Šerý M., Kučerová L., Koník P., Žurovec M. (2021) Silk of the common clothes moth, Tineola bisselliella, a cosmopolitan pest belonging to the basal ditrysian moth line. Insect Biochemistry and Molecular Biology 130 : 103527. DOI: 10.1016/j.ibmb.2021.103527

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA