Datum: 21.07.2020

Celoevropská studie odhaluje rychlé změny v lokální biodiverzitě

Červencové číslo časopisu Nature Communications přináší výsledky unikátní kompilace 161 dlouhodobých časových řad pokrývajících 6,200 suchozemských a vodních druhů z 21 evropských zemí.

Obrázek: Můra rákosnice ostřicová (Phragmatiphila nexa) hlášená v Čechách spolehlivě pouze z komplexu mokřadů Vrbenské rybníky u Českých Budějovic (foto Karel Spitzer)

Mezinárodní výzkum vedený týmem na Senckenberg Research Institutu v Německu ukázal, že lokální trendy biodiverzity se mnohdy významně liší od těch globálních. Příznačné jsou například změny druhového složení lokálních společenstev, které se vymykají obecným trendům poklesu biodiverzity a početnosti populací. Analýzy těchto řad mimo jiné ukázaly, že zatímco na mnoha místech jižní a střední Evropy nedochází k významným změnám, v severní Evropě biodiverzita roste i díky oteplování a změnám klimatu.

Většina časových řad zařazených do této studie pochází z mezinárodní sítě dlouhodobého ekologického monitoringu “Long-Term Ecological Research (LTER)”. Entomologický ústav do ní přispěl nedávno digitalizovanými daty o nočních motýlech, sbíraných již zesnulým Karlem Spitzerem a Josefem Jarošem a nyní spravovanými Davidem Boukalem z Laboratoře vodního hmyzu a reliktních ekosystémů.

V neposlední řadě tato rozsáhlá studie také podtrhuje mimořádnou hodnotu dlouhodobých ekologických dat. Ukazuje, že LTER a další zdroje dlouhodobých časových řad o biodiverzitě si zasluhují systémovou podporu, přestože nemusí vždy generovat rychlé výstupy a naplnit tak požadavky mnoha grantových výzev.

Pilotto et al. (2020): Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-020-17171-y

Původní tisková zpráva Senckenberg Research Institutu: https://www.senckenberg.de/en/pressemeldungen/against-the-trends-local-changes-in-species-diversity-in-europe/

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA