Datum: 09.07.2020

Symbiotické bakterie mohou volně kombinovat změny vlastností které způsobují svým hmyzím hostitelům

Symbiotické bakterie často upravují vlastnosti svých hmyzích hostitelů. Tuto otázku jsme otestovali pomocí modelového organismu mšice kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) a její symbiotické bakterie rodu Spiroplasma.

Popis obrázku: Levý panel: Mšice kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum), napadená parazitickou vosičkou Aphidius ervi. Pravý panel: Mšice kyjatka hrachová napadená specializovanou patogenní houbou Pandora neoaphidis.

Symbiotické bakterie často upravují vlastnosti svých hostitelů. Je to pro ně cesta jak zvýšit šanci přenosu do další generace, která buď působí na hostitele pozitivně (což je případ ochranné symbiózy proti parazitickým vosičkám či houbovým patogenům), nebo negativně (manipulováním reprodukce). Obvykle se tyto různé vlastnosti studují zvlášť a tím pádem se neví, jestli se některé jejich kombinace vyskytují častějí, nebo se vylučují, či zda jsou vlastnosti na sobě nezávislé a mohou se volně kombinovat. Tuto otázku jsme otestovali pomocí modelového organismu mšice kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) a její symbiotické bakterie rodu Spiroplasma. Abychom odfiltrovali vliv genetického pozadí, experimentálně jsme přesunuli 11 kmenů symbiotické bakterie do stejného klonu mšice a otestovali jejich vlastnosti. Zjistili jsme, že vliv symbiontů na vlastnosti mšic je velmi variabilní – u některých kmenů silný, u jiných slabý. Síla různých vlastností spolu nesouvisí (ani pozitivně ani negativně). Síla vlastnosti se též nedá předpovědět z historické příbuznosti kmenů symbionta, a změny v síle vlastností se tedy v rámci evoluce dějí velmi rychle. Různé vlastnosti poskytované symbionty se tedy vyvíjejí nezávisle a neovlivňují se.

McLean A., Hrček J., Parker B., Mathé-Hubert H., Kaech H., Paine C., Godfray, H. (2020) Multiple phenotypes conferred by a single insect symbiont are independent. Proceedings of the Royal Society B 287: 20200562.

DOI: 10.1098/rspb.2020.0562

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA