Datum: 31.03.2020

Tropické ekosystémy v 21. století

Zvláštní vydání časopisu Advances in Ecological Research přináší vědecké studie, které objasňují, jak různé antropogenní hrozby ovlivňují přirozená stanoviště, včetně např. vlivu požárů a klimatických změn.

Popis obrázku: Nákladní automobil vezoucí kmeny stromů rodu “Dipterocarpus” z těžby dřeva v nížinném deštném pralese v Sabah, malajské Borneo (autorská práva Tom M. Fayle).

Tropické ekosystémy jsou velmi rozmanité a poskytují lidstvu nesčetné ekosystémové služby. Tato stanoviště jsou však bohužel čím dál více ohrožována lidskou činností. Toto zvláštní vydání časopisu Advances in Ecological Research přináší vědecké studie, které objasňují, jak různé antropogenní hrozby ovlivňují přirozená stanoviště, včetně např. vlivů požárů a klimatických změn. Práce v tomto svazku se zabývají různými tropickými ekosystémy (suchozemskými i mořskými) a studují organismy od hmyzu až po největší tropické stromy. Několik článků popisuje pak i rozsáhlé experimenty „celého ekosystému“, tedy nového přístupu manipulujícího celá společenstva, důležitého pro pochopení příčin, proč se změny v tropických ekosystémech dějí. Zvláště významné jsou výsledky z vůbec prvního experimentálního oteplování celého tropického pralesa. Diskutovány jsou také metody a přístupy vyvinuté pro zmírnění negativních dopadů člověka, např. monitorování zranitelných populací pomocí molekulárních metod v jejich životním prostředí, použití nových statistických přístupů a metody pro aktivní obnovu tropických stanovišť. Pochopení toho, jak udržet zdravé fungování velmi rozmanitých tropických ekosystémů, nebylo nikdy důležitější. Soubor prací v tomto čísle představuje důležitý přínos k dosažení tohoto cíle.

Dumbrell A.J., Turner E.C. & Fayle, T.M. – Editors (2020) Tropical Ecosystems in the 21st Century. Advances in Ecological Research. Academic Press. Volume 62. 494pp.

https://www.elsevier.com/books/tropical-ecosystems-in-the-21st-century/dumbrell/978-0-12-821134-2

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA