Datum: 08.02.2020

Odhalili jsme původ kavkazských jepic

Naše nová publikace v časopise Molecular Phylogenetics and Evolution přináší vůbec první vhled do evoluce vodního hmyzu na Kavkaze.

Popis obrázku: Poloha a geografie studované oblasti (nahoře) a fylogenetická analýza jepic podrodu Caucasiron vztažená ke geologické historii Kavkazu (dole).

Horské oblasti představují unikátní ekosystémy, kde často nalézáme endemické druhy, nevyskytující se nikde jinde na světě. Pohoří Kavkaz přitom patří k těm vůbec biologicky nejrozmanitějším pohořím v celosvětovém měřítku. O některých druhově bohatých skupinách organismů toho však z této oblasti víme jen velmi málo, což je i případ vodního hmyzu.

Výzkumu diverzity jedné jeho skupiny, konkrétně kavkazských jepic (Ephemeroptera), se intenzivně věnujeme již od roku 2009. Od té doby jsme podnikli několik expedic do této oblasti a podařilo se nám najít a popsat více než 15 nových druhů. V současnosti si klademe otázky, týkající se vzniku a rozšíření unikátní diverzity této skupiny na Kavkaze.

S pomocí analýzy DNA se nám podařilo prokázat, že vznik tamních unikátních druhů úzce souvisí se vznikem kavkazského pohoří jako takového. Koncem třetihor zde vznikala horská pásma, která představovala překážky pro šíření druhů, zároveň však nabízela řadu nových prostředí, což jsou podmínky teoreticky vhodné pro vznik druhů nových. A právě do tohoto období se nám skutečně podařilo datovat vznik nových vývojových linií jepic.

 

Reportáž Českého rozhlasu.

Nejvíce druhů z námi studované skupiny můžeme dnes najít na takzvaném Velkém Kavkaze, nejvyšší části kavkazských hor, která v době svého vzniku tvořila izolovaný ostrov v dnes již zaniklém moři. Podařilo se nám prokázat, že část tamních druhů v těchto místech i vznikla, zatímco několik dalších se sem dostalo později z přilehlých horských oblastí.

Hrivniak Ľ., Sroka P., Bojková J., Godunko R. J., Soldán T., Staniczek A. (2020) The impact of Miocene orogeny for the diversification of Caucasian Epeorus (Caucasiron) mayflies (Ephemeroptera: Heptageniidae). Molecular Phylogenetics and Evolution: Published online 27 January 2020.   DOI: 10.1016/j.ympev.2020.106735

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA