Datum: 16.09.2019

MoY, gen na chromosomu Y determinuje pohlaví vrtule Ceratitis capitata

Článek v Science prezentuje objev genu MoY na chromosomu Y vrtule Ceratitis capitata, dlouho hledaného primárního signálu pro vývoj samčího pohlaví.

Popis obrázku: Mitotická metafáze samce Ceratitis capitata (2n = 12) ukazuje lokalizaci genu MoY metodou TSA-FISH na dlouhém raménku chromosomu Y (zelené signály) provedenou dvěma členy naší Laboratoře molekulární cytogenetiky, kteří se podíleli na tomto výzkumu.

Vrtule Ceratitis capitata je závažným invazním škůdcem ovoce, podobně jako desítky dalších ovocných mušek čeledi Tephritidae. Kromě pesticidů je neúspěšnější metodou regulace tohoto škůdce tzv. technika sterilního hmyzu (SIT). Spočívá ve vypouštění masově chovaných, zářením sterilizovaných samečků, kteří redukují populace škůdce pářením s divokými samičkami. Vypouštění výhradně samečků však vyžaduje použití genetického sexing kmene, což je v současnosti možné pouze u C. capitata. Již řadu let se u této vrtule vědci snažili nalézt gen determinující pohlaví, jenž by umožnil vývoj vhodnějších metod separace pohlaví nejen u tohoto druhu, ale možná i u jiných škůdců čeledi Tephritidae. Avšak rychle se vyvíjející primární signály určující pohlaví se u hmyzu značně liší, takže jejich identifikace je velmi obtížná. V nedávné době objevila mezinárodní skupina odborníků vedená italským genetikem Giuseppe Saccone gen na chromosomu Y, “Maleness-on-the-Y” (MoY), kódující malý protein. Publikace v časopise Science ukazuje, že MoY je tím dlouho hledaným genem určujícím pohlaví u C. capitata, neboť je nezbytný a zároveň postačující pro zahájení samčího vývoje během embryogeneze. Kromě toho je MoY lokalizován na chromosomu Y včetně zachované funkce i u jiných druhů čeledi Tephritidae, což je slibné pro vývoj účinnějších metod regulace včetně SIT těchto ekonomicky významných hmyzích škůdců.

Meccariello A., Salvemini M., Primo P., Hall B., Koskinioti P., Dalíková M., Gravina A., Gucciardino M. A., Forlenza F., Gregoriou M. E., Ippolito D., Monti S. M., Petrella V., Perrotta M. M., Schmeing S., Ruggiero A., Scolari F., Giordano E., Tsoumani K. T., Marec F., Windbichler N., Arunkumar K. P., Bourtzis K., Mathiopoulos K. D., Ragoussis J., Vitagliano L., Tu Z., Papathanos P. A., Robinson M. D., Saccone G. (2019) Maleness-on-the-Y (MoY) orchestrates male sex determination in major agricultural fruit fly pests. Science 27: eaax1318.
DOI: 10.1126/science.aax1318

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA