Datum: 28.08.2019

Hormonální řízení metamorfózy vysvětluje původ hmyzí kukly

Zvané review ve Phil Trans R Soc B předkládá endokrinologické důkazy podporující homologii mezi juvenilními stadii hmyzu s nedokonalou a dokonalou proměnou.

Popis obrázku: Alternativní hypotézy pro evoluční vztah mezi stadii holometabolního hmyzu a stadii předka s nedokonalou proměnou (uprostřed). Vlevo: Holometabolní larvy vznikly 'de-embryonizací' (žlutá) přičemž vývoj hemimetabolních larev byl komprimován do stadia kukly (oranžová). Vpravo: Hemi- i holometabolní larvy se líhnou ve stejném stadiu, kukla vznikla modifikací pozdního stadia hemimetabolní larvy (zelená). Kresby: Martina Hajduskova (www.biographix.cz).  

'Zázračná' proměna housenek v krásné motýly zaměstnává myslitele od Aristotela. Zvláště záhadný je původ kukly, přechodného stadia mezi housenkou a dospělým motýlem, která charakterizuje hmyz s dokonalou proměnou (holometabolie). Debata pokračuje dodnes. Tematické vydání Philosophical Transactions of the Royal Society B, publikované 26. srpna 2019, konfrontuje dvě historické teorie na původ dokonalé proměny. Jedna z hypotéz vidí larvy holometabolního hmyzu jako časně vylíhlá embrya, jejichž přerušený vývoj pokračuje ve stadiu kukly, jež dle teorie odpovídá všem juvenilním stadím předka s proměnou 'nedokonalou' (hemimetabolie). Konkurenční názor vychází ze skutečnosti, že larvy obou typů hmyzu opouštějí vajíčka ve stejné fázi embryogeneze, a kuklu považuje za homologní vůči pozdnímu stadiu hemimetabolní larvy, ze které se postupnou modifikací vyvinula. Náš článek podporuje tuto druhou hypotézu především na základě posledních objevů v oblasti hormonální regulace vývoje hmyzu (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0064), zčásti získaných v naší laboratoři.

Jindra, M. (2019) Where did the pupa come from? The timing of juvenile hormone signalling supports homology between stages of hemimetabolous and holometabolous insects. Philosophical Transactions of the Royal Society B 374: 20190064.

DOI: 10.1098/rstb.2019.0064

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA