Datum: 26.10.2018

Fylogeografie ohroženého tesaříka alpského je úzce spjata s historickým rozšířením jeho hlavní hostitelské dřeviny, bukem lesním

Článek v časopise Journal of Biogeography ukazuje, jak může být genetická struktura populací fytofágního hmyzu ovlivněna jeho historickou vazbou na hostitele.

Popisek obrázku: Titulní strana časopisu Journal of Biogeography, Vol. 45 (12): Tesaříkalpský (Rosalia alpina). Autor: David Hauck.

Brouk tesařík alpský (Rosalia alpina), přísně chráněný národní i mezinárodní legislativou, patří mezi nejznámější obyvatele starých stromů a mrtvého dřeva. Ačkoli se larvy tesaříka běžně vyvíjejí ve dřevě několika druhů stromů, nejčastěji využívají buk lesní (Fagus sylvatica). Jelikož je areál rozšíření buku nápadně podobný areálu rozšíření tesaříka alpského, zajímalo nás, jestli se podobá i genetická struktura populací těchto dvou druhů. Zrekonstruovali jsme proto historii rozšíření tesaříka a porovnali ji s genetickou strukturou populací buku a dalších hostitelských dřevin. Pomocí molekulárních metod (kombinace mitochondriální a jaderné DNA) jsme analyzovali 444 jedinců tesaříka alpského z 30 lokalit pokrývající celý jeho areál rozšíření. Ukázalo se, že současné populace tesaříka alpského lze rozdělit do pěti hlavních linií. Brouk tak přežil poslední dobu ledovou na minimálně čtyřech nezávislých územích při jižním okraji svého areálu rozšíření. Nejvýznamnější a zároveň geneticky nejbohatší refugium se nalézá na jihozápadě Balkánu, odkud se brouk pravděpodobně rozšířil do velké části Evropy a západní Asie. Fylogeografie tesaříka alpského tak nejblíže odpovídá genetické struktuře jeho nejvýznamnějšího hostitele, buku lesního. Oba dva druhy k sobě váže relativně úzký a dlouhotrvající vztah, který pravděpodobně souvisí s jejich společnými ekologickými nároky na prostředí.

Drag L., Hauck D., Říčan O., Schmitt T., Shovkoon F.D., Godunko R. J., Curletti G., Čížek L. (2018) Phylogeography of the endangered saproxylic beetle Rosalia longicorn, Rosalia alpina (Coleoptera, Cerambycidae), corresponds with its main host, the European beech (Fagus sylvatica, Fagaceae). Journal of Biogeography, in press. https://doi.org/10.1111/jbi.13429

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA