Datum: 16.10.2018

Vzdělávat o hmyzu prostřednictvím zkušeností z terénu je jedním ze způsobů, jak přesvědčit společnost jako celek, že hmyz je více než jen "havěť"

Publikace v časopise Nature Conservation navrhuje nový vzdělávací program využívající terénní entomologický výzkum na podporu informovanosti o ochraně lesních ekosystémů.

Obr.: Terénní práce studentů středních škol v Etiopii.

Entomologie nabízí mnoho možností využití hmyzu jako vzdělávacího modelu v ochraně, jako je studium specifických funkčních skupin odpovědných za klíčové ekosystémové služby. Porozumění trofickým interakcím, jako např. mezi rostlinami a herbivorním hmyzem a fungováním ekosystémů, představuje důležitou kognitivní znalostní základnu pro zvýšení povědomí o svém místním prostředí a zachování jejich přírodních stanovišť.

Vědecký pracovník Entomologického ústavu BC AV ČR, Greg Lamarre, vedl mezinárodní studii na podporu programu Des Insectes et des Hommes. Program zahrnoval přednášky, semináře a terénní průzkumy hmyzu se skupinou 60 studentů středních škol ve východní Africe (Etiopie). Zabýval se klíčovými etapami projektu entomologického výzkumu včetně: 1) obecných entomologických znalostí a porozumění úlohy hmyzu v rozmanitosti a ve fungování a službách ekosystémů, (2) návrhu jednoduchých výzkumných otázek, formulování hypotéz a hodnocení pomocí vědecké literatury, 3) terénní práce s použitím různých typů světelných pastí, 4) třídění a identifikace hmyzích řádů pomocí jednoduchých diagnostických klíčů a ilustrovaných tabulí; 5) analýzy a interpretace výsledků a 6) demonstrace nálezů kolegům a veřejnosti.

Naše studie ukázala, že identifikace hmyzu, zkoumání jejich přirozené historie a pochopení jeho funkce v terénu přináší studentům lepší porozumění a povědomí o významu ochrany lesních ekosystémů. Vyzýváme vědce (nejen entomology) při výzkumu biodiverzity, aby se podělili o své odborné znalosti a aktivně se zapojil a spolupracovali s místními biologickými vzdělávacími programy, aby zvýšili základní znalosti z oblasti ekologie a povědomí o ochraně ekosystémů.

Pokud také věříte, že svět a nadcházející generace potřebují lepší vzdělání k ochraně přírody, budeme rádi, pokud budete tuto publikaci sdílet a šířit ve svých e-mailech, médiích a sociálních sítích.

Lamarre GPA, Juin Y, Lapied E, Le Gall P, Nakamura A (2018) Using field-based entomological research to promote awareness about forest ecosystem conservation. Nature Conservation 29: 39-56. https://doi.org/10.3897/natureconservation.29.26876

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA