Datum: 18.05.2018

Rozdíly ve vůni květů a morfologii opylovačů podporují izolaci opylovačů a speciaci v mutualistickém vztahu fíkovníků a fíkových vosiček

Publikace v časopise Journal of Ecology ukazuje, že zatímco vůně je účinným signálem pro rozpoznávání partnerů, existují další překážky, které pomáhají udržovat stabilitu druhově specifického mutualismu.

Předpokládá se, že ve vztahu fíkovníků a fíkových vosiček hraje při vábení specifických opylovačů hlavní roli vůně květů. Podobné pachové signály u blízce příbuzných druhů fíkovníků by tedy mohly sloužit k reprodukční izolaci a podněcovat speciaci. V této studii jsme analyzovali pachové signály čtyř endemických druhů fíkovníků z Papui Nové Guinei. S využitím next-generation sekvenačních postupů jsme popsali fylogenetické vztahy zkoumaných druhů fíkovníků a hledali jejich souvislost s rozmanitostí pachových signálů mezi druhy blízce příbuznými. Pozorování jsme podpořili klasickým Y-tube pokusem, při němž jsme sledovali, které pachové stopy fíků jednotlivé druhy vosiček preferují. Látkové složení pachů se významně lišilo mezi všemi pozorovanými druhy fíků, přičemž se látková spektra vždy alespoň částečnou měrou překrývala. Opylovači byli přednostně vábeni svým hostitelským druhem fíku až na jednu výjimku, kdy měly vosičky stejné preference i k sesterskému druhu fíku. Morfologické znaky vosiček však svědčí o tom, že není možné, aby v takovém případě vosičky do nespecifického fíku vnikly a založily v něm kolonii. Tato studie ukazuje, že zatímco pach slouží opylovačům jako hlavní vodítko, jsou zde i další bariéry, které zajišťují udržení druhově specifického mutualismu. Zdá se, že speciace je zde zajišťována divergencí klíčových mechanismů reprodukční izolace obou mutualistických partnerů.

Souto-Vilarós D., Proffit M., Buatois B., Rindoš M., Sisol M., Kuyaiva T., Isua B., Michálek J., Darwell C., Hossaert-McKey M., Weiblen G., Novotný V., Segar S. T. (2018) Pollination along an elevational gradient mediated both by floral scent and pollinator compatibility in the fig and fif-wasp mutualism. Journal of Ecology (in press). https://doi.org/10.1111/1365-2745.12995

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA