Datum: 09.03.2018

Mravenci pomáhají objasnit historii a biodiversitu Indo-Pacifiku

Nedávno vědci použili mravence jako modelovou skupinu pro studium původu a vývoje biodiverzity v ostrovních oblastech Indo-Pacifiku.

Obr.: Tropické ostrovy jsou známé mimořádnou biologickou rozmanitostí a jsou domovem mnoha endemických druhů.

Pod vedením Pávla Matose-Maraví (Biologické Centrum AVČR, Univerzita v Göteborgu, Švédsko) a Milana Jandy (Biologické Centrum AVČR) studovala mezinárodní skupina vědců více než 100 druhů mravenců žijících od Jihovýchodní Asie po Austrálii, Mikronésii a Polynésii. Za pomoci genetických dat a fylogenetických analýz pak zrekonstruovali, jak se mravenci šířili po celé Indo-pacifické oblasti.
Vědci zjistili, že mravenci se do Indo-Pacifické oblasti rozšířili z kontinentální Asie. Před 25 milióny let kolonizovali ostrov Novou Guineu a později, před 10 až 15 milióny let, dorazili na souostroví Vanuatu a Fidži v Tichém oceánu.
Kolonizace menších ostrovů Mikronésie a Polynésie proběhla před 5 milióny let, poměrně záhy poté, co se tyto oblasti vynořily nad hladinu oceánu.
Tyto poznatky vedly vědce k závěru, že na expanzi a diverzifikaci mravenců v Indo-Pacifiku měly hlavní vliv především geologické události, jako například vznik pevninských mostů, pohoří a nových ostrovů. Studie ale také ukázala, že i ekologické preference a další životní rysy významně ovlivnily šíření mravenců na nové ostrovy.Ukázalo se, druhy mravenců žijící v disturbovaném a otevřeném prostředí, jako například savany či pobřeží, byly náchylnější k šíření na nové ostrovy. Toto zjištění je částečně v souladu s hypotézou "Taxonového cyklu" navrženou E. O. Wilsonem v polovině dvacátého století.
Tato práce je v současnosti jednou z nejkompletnějších fylogenetických studií mravenců z tropické Asie a Indo-Austrálie a je založena na rozsáhlých sbírkách exemplářů, vytvořených několika mezinárodními týmy a muzei.Vědci z Entomologického Ústavu Biologického Centra AVČR, měli v tomto projektu vedoucí úlohu díky dlouhodobému programu zaměřenému na výzkum biodiverzity tropických oblastí vedeného prof. Vojtěchem Novotným. Tato studie byla možná díky spolupráci mezi mladými vědci z České Republiky a kolegy z USA, Japonska a Austrálie, včetně prof. E. O. Wilsona, který je průkopníkem ekologického a evolučního výzkumu mravenců. Tato nejnovější studie odkazuje na jeho původní hypotézy navržené před téměř padesáti lety a testuje je novými metodami.

Matos-Maraví et al. (2018) An ant genus-group (Prenolepis) illuminates the biogeography and drivers of insect diversification in the Indo-Pacific. Molecular Phylogenetics and Evolution, 123: 16-25. DOI: 10.1016/j.ympev.2018.02.007

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA