Datum: 05.10.2017

Marek Jindra získal Cenu AV ČR za objev receptoru pro juvenilní hormon

Cenu AV ČR za dosažený vynikající výsledek velkého vědeckého významu obdržel ve středu 4. října Marek Jindra z Biologického centra. Prestižní akademické ocenění mu předala předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová při slavnostním udílení cen ve vile Lanna v Praze. Marek Jindra patří mezi vůdčí osobnosti ve výzkumu endokrinologie hmyzu díky přelomovému objevu receptoru pro juvenilní hormon.

Hmyz je druhově nejpočetnější skupinou organismů na Zemi. Mnohé druhy jsou pro lidstvo nepostradatelné (např. opylovači), zatímco jiné škodí na plodinách nebo přenášejí smrtelné choroby. Vývoj a rozmnožování hmyzu závisí na juvenilním hormonu (JH), který do určité fáze vývoje blokuje metamorfózu, proměnu larvy v dospělce. Účinek tohoto hormonu je znám už 80 let a od poloviny 70. let se používají látky s účinkem JH jako relativně bezpečné insekticidy na polích, ve vodě, v potravinách i v domácnostech. Přesto nebyla molekulární podstata účinku JH  donedávna známa, protože se nedařilo nalézt receptor tohoto hormonu.

Teprve průlomové práce z laboratoře Marka Jindry ukázaly, že účinky JH zprostředkuje protein Methoprene-tolerant (Met), pojmenovaný podle genu resistence právě na jeden z insekticidů napodobujících JH. Tým Marka Jindry prokázal, že Met specificky váže JH a jeho analogy, a že je skutečně oním dlouho hledaným, autentickým receptorem pro juvenilní hormon. Tyto poznatky zcela změnily dosavadní kurs ve výzkumu endokrinologie hmyzu. Laboratoře v USA, Japonsku, Číně a v Evropě hlavní výsledky potvrdily a dále je rozšířily. Po dlouhé stagnaci zažívá tato oblast vědy dynamický vývoj, v němž Marek Jindra nadále hraje roli  jednoho z vůdčích vědců. Pokračující mezinárodní výzkum struktury a funkce receptoru Met pod vedením M. Jindry slibuje možnost vyvinout bezpečnější a účinnější látky pro přesněji zacílenou regulaci hmyzích škůdců a přenašečů onemocnění.

O svém výzkumu hovoří Marek Jindra v rozhovoru pro časopis Vesmír v článku Hmyz by nás měl zajímat.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA