doc. Ing. Karel Spitzer, CSc.

Job Position: Former employee - Laboratory of Aquatic Insect Biodiversity and Ecology

Publications
Total found: 160 records
Jaroš J., Spitzer K., Zikmundová H. (2016) Vegetation succession of a post-harvested peat bog and survival of moths and butterflies (Lepidoptera): a case study of the Soumarský Most bog (Bohemian Forest, South Bohemia, central Europe). Silva Gabreta 22 : 79-98.
Jaroš J., Spitzer K., Zikmundová H. (2014) Variability of Lepidoptera communities (moths and butterflies) along an altitudinal gradient of peat bogs from the Třeboň Basin up to the Bohemian Forest (South Bohemia, Central Europe). Silva Gabreta 20 : 55-95.
Spitzer K., Jaroš J. (2014) A unique guild of Lepidoptera associated with the glacial relict populations of Labrador tea (Ledum palustre Linnaeus, 1753) in Central European peatlands (Insecta: Lepidoptera). SHILAP Revista de Lepidopterologia 42 : 319-327.
Jaroš J., Spitzer K. (2013) The first Czech record of a relict moth, Coleophora uliginosella Glitz from peatlands of the Bohemian Forest (Lepidoptera: Coleophoridae). Silva Gabreta 19 : 51-56.
Spitzer K., Bufková I. (2013) Peatlands of Šumava. Published by the Administration of the Šumava National Park and Protected Landscape Area, Vimperk 212 pp. ISBN 978-80-87257-08-1.
Jaroš J., Spitzer K. (2012) Neobyčejná společenstva motýlů na rašeliništích Třeboňska: přežívání reliktních populací (Unusual communities of moths and butterflies of the Třeboň Basin peatlands: survival of relict populations). Živa 2012 : 125-128.
Lozan A., Spitzer K., Jaroš J. (2012) Isolated peat bog habitats and their food connections: parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonoidea) and their lepidopteran hosts. Journal of Insect Conservation 16 : 391-397.
DOI: 10.1007/s10841-011-9425-4
Spitzer K. (2012) Insect Conservation Developments in Central Europe. In: New T. R. (ed.): Insect Conservation: Past, Present and Prospect. Springer Science+Business Media Dordrecht pp. 303-315.
DOI: 10.1007/978-94-007-2963-6_13
Spitzer K., Jaroš J. (2012) Nástin stanovištních vazeb motýlů (Lepidoptera) okolí Jindřichova Hradce. Outlines of moth and butterfly communities (Lepidoptera) of Jindřichův Hradec environs (South Bohemia) Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 52 : 151-159.
Vaněk J., Jaroš J., Spitzer K. (2012) Moth fauna in the vicinity of the Úpské rašeliniště peatbog in the Krkonoše Mts (The Giant Mts). Opera Corcontica 49 : 205-210.
Lozan A., Bezděk A., Jaroš J., Spitzer K. (2011) Expanzivní parazitoidní druhy blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) a jejich vliv na biodiverzitu "ostrovních ekosystémů": příklad izolovaných rašelinišť. In: Mokřady a klimatická změna. Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. Sborník abstraktů přednášek a posterů p. 69.
Lozan A., Spitzer K., Jaroš J., Khalaim A., Rizzo M., Guerrieri E., Bezděk A. (2011) Parasitoids (Hymenoptera) of leaf-spinning moths (Lepidoptera) feeding on Vaccinium uliginosum L. along an ecological gradient of central European peat bogs. Entomologica Fennica 21 : 243-253.
Spitzer K. (2011) Phragmatiphila nexa in the Czech Republic (Lepidoptera: Noctuidae: Xyleninae: Apameini) Lepidoptera Novae 4 : 9-10.
Spitzer K., Jaroš J., Bezděk A. (2011) Můra osenice rašelinná (Coenophila subrosea (Stephens) - Lepidoptera): jedinečnost geografických ras a jejich bioindikační hodnota. In: Mokřady a klimatická změna. Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. Sborník abstraktů přednášek a posterů p. 68.
Jaroš J., Spitzer K. (2010) Třicet let entomologického monitorování mokřadní olšiny: fenomén nočních motýlů (30 years of entomological monitoring of the alder carr wetland: phenomenon of moths. Živa 58 : 271-273.
Lozan A., Spitzer K., Jaroš J., Bezděk A. (2010) Parasitic wasps: a short review of two stories of the oceanic and habitat islands. In: Šustr P. (ed.): Aktuality šumavského výzkumu IV. Sborník z konference p. 69.
Spitzer K., Jaroš J. (2010) Biogeographical outlines of boreal moths (Lepidoptera) of the Šumava/Böhmerwald Mountains: a concise review. Denisia 29 : 377-382..
Jaroš J., Spitzer K. (2009) Rákosnice Archanara neurica (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) nová pro faunu Čech z mokřadu Černiš. (The first record of the White-mantled Wainscot moth (Archanara neurica (Hb.)) (Noctuidae) from Bohemia (Černiš wetland, Czech Republic). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 49 : 97-99.
Lozan A., Spitzer K., Jaroš J. (2009) Good parasitic wasps gone bad: a short review of two stories of the oceanic and habitat islands. Communications and Abstracts, SIEEC 21 21 : 59 - 62.
Lozan A., Monaghan M., Spitzer K., Jaroš J., Žurovcová M., Brož V. (2008) DNA-based confirmation that the parasitic wasp Cotesia glomerata (Braconidae, Hymenoptera) is a new threat to endemic butterflies of the Canary Islands. Conservation Genetics 9 : 1431-1437.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search