Publications

<<...678910...>>Go to page: Submit
Total found: 291 records
Néve G., Pavlíčko A., Konvička M. (2009) Loss of genetic diversity through spontaneous colonisation in the Bog Fritillary butterfly (Proclossiana eunomia) in the Czech Republic (Lepidoptera: Nymphalidae). Eur. J. Entomol. 106: 11-19.
Novotný D., Beneš J., Konvička M. (2009) Repeated observations of interspecific „mating“ between males of the arctiid moth Amata phegea and females of the burnet moth Zygaena filipendulae (Lepidoptera: Zyganeidae and Arctiidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo. 30: 81-82.
Pavlíková A., Konvička M., Beneš J., Kepka P. (2009) Resource-based classification of habitats of Central European macro-moths. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 99.
Settele J., Shreeve T., Konvička M., Van Dyck H. (2009) Ecology of butterflies in Europe. Cambridge University Press, 513 pp.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Jak bionomie ovlivňuje ohrožení: srovnávací bionomie a krajinná ekologiedvou „vičencových“ modrásků, Polyommatus thersites [s. str.]a Polyommatus [Agrodiaetus] damon, na JV Moravě In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologické kolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 18.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Life history traits and threat status: a comparative study of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies in SE Czech Republic. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague.Book of Abstracts. 216.
Spitzer L., Beneš J., Dandova J., Jaskova V., Konvička M. (2009) The Large Blue butterfly, Phengaris [Maculinea] arion, as a conservation umbrella on a landscape scale: the case of the Czech Carpathians. Ecological Indicators 9: 1056-1053.
Spitzer L., Beneš J., Konvička M. (2009) Oviposition of the Niobe fritillary (Argynnis niobe (LINNAEUS, 1758)) at submountain conditions in the Czech Carpathians (Lepidoptera, Nymphalidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 30: 165-168.
Spitzer L., Konvička O., Beneš J., Popelářová M., Konvička M. (2009) A failure of conservation payments: agrienvironmental and afforestation subsidies jointly destroying the biodiversity of Carpathian grasslands. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 109.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Karešová P., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Spitzer L., Tuf I., Tufová J., Konvička M. (2009) Technické rekultivace vápencových lomů v CHKO Český kras: léčíme jizvy krajiny, nebo ničíme její naději? Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 201.
Vlašánek P., Hauck D., Konvička M. (2009) Adult sex ratio in the Parnassius mnemosyne butterfly: effects of survival, migration and weather. Israel J. Ecol. Evol. 55: 233-253.
DOI: 10.1560/IJEE.55.3.233
Vlašánek P., Konvička M. (2009) Sphragis in Parnassius mnemosyne: male-derived insemination plugs loose efficiency with progress of female flight (Lepidoptera: Papilionidae). Biologia 64: 1206-1211.
Vodka Š., Konvička M., Čížek L. (2009) Habitat preferences of oak-feeding xylophagous beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management. J. Insect Conserv. 13: 553-562.
Vrba P., Kadlec T., Konvička M. (2009) Přežije okáč skalní v České republice? Živa 57: 30-33.
Zapletal M., Beneš J., Fric Z., Konvička M. (2009) Ostrinia palustralis in the Czech Republic - even Microlepidoptera respond to warming climate. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 244.
Zimmermann K., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Slámová I., Blažková P., Čiháková V., Bartoš M., Konvička M. (2009) Sedmiletý monitoring hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)v Bochovském systému In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologickékolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 20-21.
Zimmermann K., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletel M., Slámová I., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P., Konvička M. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 225.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Cihakova V. (2009) Demography of a large and common butterfly: Argynnis aglaja (Lepidoptera, Nymphalidae) studied by mark-recapture Polish J. Ecol. 57: 715-727.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: Osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J. (Eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno. 225.
Čížek O., Zámečník J., Konvička M. (2008) Vliv prostorové a časové heterogenity seče na motýly a další vybrané skupiny bezobratlých. Laštůvka Z., Šefrová H. (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 6-7.
<<...678910...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search