Publications

<<...56789...>>Go to page: Submit
Total found: 285 records
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2009) Mapování motýlů České republiky – souhrn za rok 2008. In Kulfan J., Dvořáčková K. (eds), IV.Lepidopterologické kolokvium. Program a zborník abstraktov. ÚEL SAV, Zvolen, 29. januára 2009. 17.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2009) Mapování motýlů České republiky – souhrn za rok 2008. In Bryja J., Řehák J., Zukal J. (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 31-32.
Čížek L., Beneš J., Konvička M., Fric Z. (2009) Zpráva o stavu země: Odhmyzeno Jak se daří nejpočetnější skupině obyvatel České republiky? Vesmír 88: 386-391.
Čížek O., Konvička M. (2009) Náš nejvzácnější lesní motýl asi brzy vyhyne. Živa 2009: 271-273.
Jozífková E., Konvička M. (2009) Sexual arousal by higher and lower-ranking partner: manifestation of a mating strategy? Journal of Sexual Medicine 6: 3327-3334.
Kadlec T., Jarošík V., Konvička M., Novák I. (2009) Effect of land use and climate on diversity of moth guilds with different habitat specialization. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 182.
Kadlec T., Kotela M., Novák I., Konvička M., Jarošík V. (2009) Effect of land use and climate on diversity of moth guilds with different habitat specialization. Community Ecology 10: 152-158.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2009) Černouhelné haldy jako poslední šance pro motýly Kladenska a jejich rekultivace. In: Kulfan J., Dvořáčková K. (eds.) IV. Lepidopterologické kolokvium. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 29.1.2009. Program a zborník abstraktov. 12.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2009) Černouhelné haldy jako poslední šance pro motýly Kladenska a jejich rekultivace. Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 92.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvička M. (2009) Delayed egg maturation as an additional demographic load in a threatened butterfly, Chazara briseis. 2nd European Congress of ConservationBiology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 82.
Kadlec T., Vrba P., Konvička M. (2009) Microhabitat requirements of caterpillars of the critically endangered butterfly Chazara briseis (Nymphalidae: Satyrinae) in the Czech Republic. Nota lepidopterologica 32: 39-46.
Konvička M. (2009) Jak chránit motýly a brouky zároveň? Smířlivé zamýšlení po třinácti letech. Nízké a střední lesy v kraině, sborník ze semináře, MZLU Brno 3.-4. dubna 2009 (Dreslerová J, Svátek M, eds.) 22-23.
Konvička M., Beneš J., Schmitt T. (2009) Ecological limits vis a vis changing climate: relic Erebia butterflies in insular Sudetan mountains. In: Habel J.C., Assmann T. (eds.) Survival on Changing Climate – Phylogeography and Conservation of Relict Species. Springer, Heidelberg (in press).
Konvička M., Marhoul P., Čížek O., Zámečník J., Vrba P., Beneš J., Reif J., Koptík J., Hrázský Z. (2009) Proč jsou vojenské prostory významnými refugiemi evropské biodiverzity. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 119-120.
Néve G., Pavlíčko A., Konvička M. (2009) Loss of genetic diversity through spontaneous colonisation in the Bog Fritillary butterfly (Proclossiana eunomia) in the Czech Republic (Lepidoptera: Nymphalidae). Eur. J. Entomol. 106: 11-19.
Novotný D., Beneš J., Konvička M. (2009) Repeated observations of interspecific „mating“ between males of the arctiid moth Amata phegea and females of the burnet moth Zygaena filipendulae (Lepidoptera: Zyganeidae and Arctiidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo. 30: 81-82.
Pavlíková A., Konvička M., Beneš J., Kepka P. (2009) Resource-based classification of habitats of Central European macro-moths. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 99.
Settele J., Shreeve T., Konvička M., Van Dyck H. (2009) Ecology of butterflies in Europe. Cambridge University Press, 513 pp.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Jak bionomie ovlivňuje ohrožení: srovnávací bionomie a krajinná ekologiedvou „vičencových“ modrásků, Polyommatus thersites [s. str.]a Polyommatus [Agrodiaetus] damon, na JV Moravě In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologické kolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 18.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Life history traits and threat status: a comparative study of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies in SE Czech Republic. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague.Book of Abstracts. 216.
<<...56789...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search