Publications

<<...34567>>>
Total found: 138 records
Bezděk A., Křivan V. (2001) Odochilus (Parodochilus) jani sp. nov. from Sabah, Borneo (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae). Entomol. Problems 32: 65-67.
Bezděk A., Pacholátko P. (2001) A review of the genus Dicaulocephalus (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). Folia Heyrovskyana 9: 137-146.
Juřena D., Bezděk A., Týr V. (2000) Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera, Scarabaeoidea) na území Čech, Moravy a Slovenska. Klapalekiana 36: 233-257.
Bezděk A., Král D., Keith D., Lacroix M. (1999) Revision of the genus Europtron with description of Europtron atlanticum sp.n. from Morocco (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). Acta Soc. Zool. Bohemoslov. 63: 395-406.
Spitzer K., Bezděk A., Jaroš J. (1999) Ecological succession of a relict Central European peat bog and variability of its insect biodiversity. J. Insect Conservation 3: 97-106.
Bezděk A. (1998) Biologickým bojem proti chráněným rostlinám? Vesmír 77: 66.
Bezděk J., Bezděk A. (1998) Cassida bergeali Bordy, 1995 (Coleoptera, Chrysomelidae) - first record for Slovakia. Entomol. Problems 29: 18.
Spitzer K., Bezděk A., Jaroš J. (1998) Ecological succession of a relict Central European peat bog and variability of its insect biodiversity. In: Brunnhofer V. & Soldán T. (eds.). Book of Abstracts, VIth European Congres of Entomology, Č. Budějovice, srpen 23.-29. Abstract pp. 696-697.
Zrzavý J., Mihulka S., Kepka P., Bezděk A., Tietz D. (1998) Phylogeny of the Metazoa based on morphological and 18S ribosomal DNA evidence. Cladistics 14: 249-285.
Bezděk A. (1997) Entomofauna invazních druhů rostlin. Zprávy Čes. Bot. Společ. 14: 131-137.
Bezděk A., Hůrka K., Zelený J. (1997) Společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) a síčokřídlých (Neuroptera) mokřadu Černiš. Acta Musei Bohemoslov. Meridionalis 37: 53-61.
Bezděk A. (1996) Bionomické strategie střevlíkovitých brouků v izolovaných mokřadech. Čs. ramsarský výbor-MŽP, Botan. ústav AV ČR, p.131.
Bezděk A., Král D. (1996) Faunistic records from the Czech republic - 44. Coleoptera: Scarabaeidae. Klapalekiana 32: 158.
Bezděk A., Spitzer K. (1996) Notes on distribution of Cheirotonus jansoni and Cheirotonus parryi (Coleoptera: Euchiridae) in Vietnam. Klapalekiana 32: 135-136.
Konvička M., Bezděk A. (1996) Jak chránit motýly a brouky zároveň. Veronica 10: 28-31.
Pyšek P., Bezděk A. (1996) Oreina speciosissima - what is the extent of damage to the host plant. Chrysomelidae Biology 2: 365-372.
Bezděk A. (1995) Bionomic strategies of carabid beetles (Col., Carabidae) in isolated wetlands (Central Europe). Abstracts. 3rd Interantional Symposium of Carabidology, Kauniainen, Finland, p. 38.
Bezděk A. (1995) Faunistic records from the Czech republic. 28. Coleoptera: Chrysomelidae, Aphodiidae. Klapalekiana 31: 72.
<<...34567>>>

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search