Publications

Total found: 132 records
Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I., Nedvěd O. (2010) Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) [Overwintering communities of arthropods on white fir in the Moravian Wallachia region (West Carpathians, Czech Republic)] Acta Mus. Beskid. 59: 217-232.
Tropek R. (2010) Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) Konstantinolázeňska [Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of the Konstantinovy Lázně region] Erica 17: 91-102.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Tuf I., Hejda M., Konvička M. (2010) Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139-147.
DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01746.x

Documents to download:
Editor's Choice - The efficacy of ecological restoration (pdf)
Tropek R., Kadlec T., Konvička M. (2010) Post-mining sites, as important refuges of butterflies, under the restoration pressure. International conference on the biology of butterflies. University of Alberta, Edmonton, Canada. June 28th - July 2nd 2010. Programm & Abstracts. 73.
Tropek R., Konvička M. (2010) The forest conservation as insufficient tool for afromontane endemics perpetuation. Cameroonian endemic butterflies require mosaic landscape 6th International conference on the biology of butterflies. University of Alberta, Edmonton, Canada. June 28th - July 2nd 2010. Programm & Abstracts. 73.
Tropek R., Konvička M. (2010) Afromontánní motýli a struktura a ochrana krajiny In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice 2010: 25-26.
Tropek R., Konvička M. (2010) Forest eternal? Endemic butterflies of the Bamenda highlands, Cameroon, avoid close-canopy forest. African Journal of Ecology 48: 428-437.
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J., Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L., Zavadil V. (2010) Kamenolomy In: Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi 37-61.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2009) Černouhelné haldy jako poslední šance pro motýly Kladenska a jejich rekultivace. In: Kulfan J., Dvořáčková K. (eds.) IV. Lepidopterologické kolokvium. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 29.1.2009. Program a zborník abstraktov. 12.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2009) Černouhelné haldy jako poslední šance pro motýly Kladenska a jejich rekultivace. Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 92.
Malenovský I., Tropek R. (2009) Faunistic records from the Czech Republic - Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae. Klapalekiana 45: 80-82.
Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R., Tropek R. (2009) Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. Živa 57: 68-72..
Tropek R., Hradská I. (2009) Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka. Erica 16: 55-61.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Karešová P., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Spitzer L., Tuf I., Tufová J., Konvička M. (2009) Technické rekultivace vápencových lomů v CHKO Český kras: léčíme jizvy krajiny, nebo ničíme její naději? Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 201.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P. (2009) Rekultivace vápencových lomů a bezobratlí živočichové: ochrana přírody nebo její zkáza? Kulfan J., Dvořáčková K. (eds.) IV. Lepidopterologické kolokvium. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 29.1.2009. Program a zborník abstraktov. 17.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I. (2009) Technical reclamations vs. spontaneous succession in limestone quarries: Are we curing landscape scarses or burying its chance? 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 113-114.
Kadlec T., Konvička M., Tropek R. (2008) Mrhají technické rekultivace ochranářským potenciálem vytěžených lomů? Případ motýlů v Českém krasu. Laštůvka Z., Šefrová H. (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 31.
Kadlec T., Konvička M., Tropek R. (2008) Mrhají technické rekultivace potenciálem vytěžených lomů? Případ motýlů v Českém Krasu. n: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 85:
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation 141: 827-837.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Dopady změn lesního a vliv oborového chovu zvěře na epigeické členovce. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 187.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search