Publications

<<...45678...>>Go to page: Submit
Total found: 285 records
Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymanski P., Tobolka M., Herzon I., Golawski A., Konvička M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orlowski G., Panek M., Skorka P., Sparks T., Tworek S., Wuczynski A., Zmihorski M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46: 1-12.
Zimmermann K., Blažková P., Čížek O., Fric Z., Hůla V., Kepka P., Novotný D., Slámová I., Konvička M. (2011) Demography of adults of the Marsh fritillary butterfly, Euphydras aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: Patterns across sites and seasons. Eur. J. Entomol. 108: 243-254.
Zimmermann K., Fric Z., Jiskra P., Kopečková M., Vlašánek P., Zapletal M., Konvička M. (2011) Mark-recapture on large spatial scale reveals long distance dispersal in the Marsh Fritillary, Euphydryas aurinia. Ecological Entomology 36: 499-510.
Zimmermann K., Junker M., Konvička M., Schmidt T. (2011) Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) – kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu In: Sborník abstraktů z konference from Zoologické dny Brno 2011, únor 17-18, 2011, Brno, p. 257. (poster)
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2010) Mapování nočních motýlů - první výsledky pro vybrané noční čeledi. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 33-34.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2010) Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 34-35.
Fric Z., Hůla V., Klímová M., Zimmermann K., Konvička M. (2010) Dispersal of four fritillary butterflies within identical landscape. Ecological Research 25: 543-552.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) "Walk a line" nebo "random trampling" -srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 106.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) Liniová nebo časovaná pochůzka – srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice 19-20.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2010) Technical reclamations of post-mining sites as squandering of diurnal butterflies and moths. International Conference in Landscape Ecology, Brno/Prague, Czech republic, 3-6th September, 2010. Book of abstracts. 138.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvička M. (2010) Tracking the decline of once-common butterfly: delayed oviposition, demography and population genetics in the Hermit, Chazara briseis. Animal Conservation 13: 172–183.
Novotný D., Konvička M. (2010) Podaří se zachránit okáče bělopásného? Živa 58: 174-175.
Slámová I., Spitzer L., Konvička M. (2010) Kde u nás prežívá okácklubenkový? Význam stanovištnímozaiky pro ustupujícího motýla. Živa 2010: 32-34.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Tuf I., Hejda M., Konvička M. (2010) Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139-147.
DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01746.x

Documents to download:
Editor's Choice - The efficacy of ecological restoration (pdf)
Tropek R., Kadlec T., Konvička M. (2010) Post-mining sites, as important refuges of butterflies, under the restoration pressure. International conference on the biology of butterflies. University of Alberta, Edmonton, Canada. June 28th - July 2nd 2010. Programm & Abstracts. 73.
Tropek R., Konvička M. (2010) The forest conservation as insufficient tool for afromontane endemics perpetuation. Cameroonian endemic butterflies require mosaic landscape 6th International conference on the biology of butterflies. University of Alberta, Edmonton, Canada. June 28th - July 2nd 2010. Programm & Abstracts. 73.
Tropek R., Konvička M. (2010) Afromontánní motýli a struktura a ochrana krajiny In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice 2010: 25-26.
Tropek R., Konvička M. (2010) Forest eternal? Endemic butterflies of the Bamenda highlands, Cameroon, avoid close-canopy forest. African Journal of Ecology 48: 428-437.
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J., Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L., Zavadil V. (2010) Kamenolomy In: Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi 37-61.
Vrba P., Nedvěd O., Konvička M. (2010) Teplotní limitující faktory hibernujících housenek žluťáska borůvkového (Colias palaeno). Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 241-242.
<<...45678...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search